Zie het Developer Portal voor meer informatie over het ophalen van de data met behulp van de API.

For more information on how to access this data using the API, visit the Developer Portal.

Name (Dataset) Abstract API Metadata Data service Browse
Meteo data - actuele synoptische weerwaarnemingen knmi nederland per 10 minuten [wordt uitgefaseerd]
Meteo data - actual synoptic observations knmi the netherlands per 10 minutes [deprecated]
Deze versie van de dataset 'Meteo data - actuele synoptische weerwaarnemingen KNMI Nederland per 10 minuten' (Actuele10mindataKNMIstations) wordt uitgefaseerd. In de nieuwe versie van de dataset bevat de filenaam zowel de datum als de meettijd.
Deprecated version of the dataset 'Meteo data - actual synoptic observations KNMI the Netherlands per 10 minutes' (Actuele10mindataKNMIstations). In the new version of the dataset files will contain the date and measurement time in their filename.
API Endpoint
file_copy
Meteo data - actuele synoptische weerwaarnemingen knmi nederland per 10 minuten
Meteo data - actual synoptic observations knmi the netherlands per 10 minutes
Het KNMI verzamelt waarnemingen van 53 automatische weerstations in Nederland en BES eilanden op locaties zoals luchthavens en Noordzee platforms. Tevens zijn de windgegevens van 5 KNMI windmasten in het kustgebied toegevoegd. De weerstations rapporteren elke 10 minuten meteorologische parameters zoals temperatuur, relatieve vochtigheid, wind, luchtdruk, zicht, neerslag en bewolking. Het aantal parameters verschilt per station. Alleen stations waarvan de waarnemingen binnen 6 minuten na het waarneemtijdstip zijn ingewonnen maken deel uit van deze dataset. Wanneer een meting als bestand wordt weggeschreven naar de dataset, blijft het bijbehorende bestand beschikbaar voor 72 uur (3 dagen). Na het verstrijken van deze periode wordt het bestand automatisch verwijderd van de dataset.
KNMI collects observations from 53 automatic weather stations situated in the Netherlands and BES islands on locations such as aerodromes and North Sea platforms. In addition, wind data from 5 KNMI wind poles are included. The weather stations report every 10 minutes meteorological parameters such as temperature, relative humidity, wind, air pressure, visibility, precipitation and cloud cover. The number of parameters differs per station. Only stations which observations have been collected within 6 minutes after observation time are part of this dataset. Once an observation is written as a file to the dataset, it remains available for 72 hours (3 days). After this period expires, the file is automatically removed.
API Endpoint
file_copy
Ozon -geassimileerde ozon profielen op basis van gome satelliet waarnemingen
Ozone - assimilated ozone profiles from gome satellite observations
3D ozon velden. Geassimileerde nadir ozon profielen van GOME en GOME-2 satelliet metingen. De ozon profielen zijn ontwikkeld in het ozon project van ESA's CCI programma.
3D ozone fields: assimilated nadir ozone profiles from GOME and GOME-2 observations. The ozone profiles are developed within the ozone project of the CCI programme of ESA.
API Endpoint
file_copy
Capitoul 2004-2005 urban climate experiment in toulouse
Capitoul 2004-2005 urban climate experiment in toulouse
https://www.aeris-data.fr/project/a9d16658-114d-3fdb-b614-e5738954dc42/
https://www.aeris-data.fr/project/a9d16658-114d-3fdb-b614-e5738954dc42/
Externe dataset
External dataset
help
Demonstration of using kdc as wcs to external urclim data
Demonstration of using kdc as wcs to external urclim data
Data to be shared among URCLIM partners can be distributed and accessed through an URL http://gofile.me/1QXHe/xIfHlEXD
Data to be shared among URCLIM partners can be distributed and accessed through an URL http://gofile.me/1QXHe/xIfHlEXD
Externe dataset
External dataset
help
Temperatuur - gegridde velden van daggemiddelde temperatuur afgeleid van stations in europa (e-obs dataset)
Temperature - gridded daily mean temperature fields derived from stations observations in europe (e-obs dataset)
De E-OBS dataset (https://surfobs.climate.copernicus.eu/dataaccess/access_eobs.php) bestaat uit gegridde velden gemaakt uit Europese stations reeksen op dagbasis (ECA&D). De dataset bevat velden voor daggemiddelde temperatuur.
The E-OBS dataset (https://surfobs.climate.copernicus.eu/dataaccess/access_eobs.php) consists of gridded fields created from station series throughout Europe (ECA&D). The dataset is available for daily mean temperature.
Externe dataset
External dataset
help
Temperatuur - gegridde velden van daggemiddelde temperatuur afgeleid van stations in europa (e-obs dataset)
Temperature - gridded daily mean temperature fields derived from stations observations in europe (e-obs dataset)
De E-OBS dataset (http://surfobs.climate.copernicus.eu/dataaccess/access_eobs.php) bestaat uit gegridde velden gemaakt uit Europese stations reeksen op dagbasis (ECA&D). De dataset bevat velden voor daggemiddelde temperatuur.
The E-OBS dataset (http://surfobs.climate.copernicus.eu/dataaccess/access_eobs.php) consists of gridded fields created from station series throughout Europe (ECA&D). The dataset is available for daily mean temperature.
Externe dataset
External dataset
help
Temperatuur - gegridde velden van daggemiddelde temperatuur afgeleid van stations in europa (e-obs dataset)
Temperature - gridded daily mean temperature fields derived from stations observations in europe (e-obs dataset)
De E-OBS dataset bestaat uit dagelijks gegridde velden voor neerslag, temperatuur, luchtdruk op zeelevel en globale straling in Europa. Link naar dataset: http://surfobs.climate.copernicus.eu/dataaccess/access_eobs.php. ECA&D medewerkers onderhouden en updaten de E-OBS gegridde dataset. Een registratie systeem is opgetuigd om de gebruikers geinformeerd te houden voor toekomstige, nieuwe versies. Als je nog niet geregistreerd bent als E-OBS gebruiker, raden we het je aan om dat hier te doen: https://www.ecad.eu/download/ensembles/ensembles.php
The E-OBS dataset (https://surfobs.climate.copernicus.eu/dataaccess/access_eobs.php) consists of gridded fields created from station series throughout Europe (ECA&D). The dataset is available for daily mean temperature.
Externe dataset
External dataset
help
Verdamping - historische geinterpoleerde dagelijkse makkink verdamping in nederland van 1910-1980
Evaporation - historic gridded daily makkink evaporation for the netherlands for 1910-1980
Historische gridbestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland van 1910-1980. Berekend op basis van zonneschijnduur gemeten op 5 waarneemstations.
Historic gridded files of daily Makkink evaporation for 1910-1980 in the Netherlands. Calculated from sunshine duration measured on 5 weather stations.
API Endpoint
file_copy
Verdamping - geinterpoleerde dagelijkse makkink verdamping in nederland
Evaporation - gridded daily makkink evaporation for the netherlands.
Gridbestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland. Gebaseerd op 7-35 automatische waarneemstations van het KNMI.
Gridded files of daily Makkink evaporation in the Netherlands Based on 7 -35 automatic weather stations of the KNMI.
API Endpoint
file_copy
Verdamping - knmi14 dagelijkse makkink verdamping 2050 gh
Evaporation - knmi14 daily makkink evaporation 2050 gh
KNMI14 dagelijkse scenariodata: 2050 GH. Grid bestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland. Gebaseerd op 14 automatische waarneemstations.
KNMI14 daily scenario data: 2050 GH. Gridded files of daily Makkink evaporation in the Netherlands. Based on 14 automatic weather stations.
API Endpoint
file_copy
Verdamping - knmi14 dagelijkse makkink verdamping 2050 gl
Evaporation - knmi14 daily makkink evaporation 2050 gl
KNMI14 dagelijkse scenariodata: 2050 GL. Grid bestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland. Gebaseerd op 14 automatische waarneemstations.
KNMI14 daily scenario data: 2050 GL. Gridded files of daily Makkink evaporation in the Netherlands. Based on 14 automatic weather stations.
API Endpoint
file_copy
Verdamping - knmi14 dagelijkse makkink verdamping 2050 wh
Evaporation - knmi14 daily makkink evaporation 2050 wh
KNMI14 dagelijkse scenariodata: 2050 WH. Grid bestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland. Gebaseerd op 14 automatische waarneemstations.
KNMI14 daily scenario data: 2050 WH. Gridded files of daily Makkink evaporation in the Netherlands. Based on 14 automatic weather stations.
API Endpoint
file_copy
Verdamping - knmi14 dagelijkse makkink verdamping 2050 wl
Evaporation - knmi14 daily makkink evaporation 2050 wl
KNMI14 dagelijkse scenariodata: 2050 WL. Grid bestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland. Gebaseerd op 14 automatische waarneemstations.
KNMI14 daily scenario data: 2050 WL. Gridded files of daily Makkink evaporation in the Netherlands. Based on 14 automatic weather stations.
API Endpoint
file_copy
Verdamping - knmi14 dagelijkse makkink verdamping 2085 gh
Evaporation - knmi14 daily makkink evaporation 2085 gh
KNMI14 dagelijkse scenariodata: 2085 GH. Grid bestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland. Gebaseerd op 14 automatische waarneemstations.
KNMI14 daily scenario data: 2085 GH. Gridded files of daily Makkink evaporation in the Netherlands. Based on 14 automatic weather stations.
API Endpoint
file_copy
Verdamping - knmi14 dagelijkse makkink verdamping 2085 gl
Evaporation - knmi14 daily makkink evaporation 2085 gl
KNMI14 dagelijkse scenariodata: 2085 GL. Grid bestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland. Gebaseerd op 14 automatische waarneemstations.
KNMI14 daily scenario data: 2085 GL. Gridded files of daily Makkink evaporation in the Netherlands. Based on 14 automatic weather stations.
API Endpoint
file_copy
Verdamping - knmi14 dagelijkse makkink verdamping 2085 wh
Evaporation - knmi14 daily makkink evaporation 2085 wh
KNMI14 dagelijkse scenariodata: 2085 WH. Grid bestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland. Gebaseerd op 14 automatische waarneemstations.
KNMI14 daily scenario data: 2085 WH. Gridded files of daily Makkink evaporation in the Netherlands. Based on 14 automatic weather stations.
API Endpoint
file_copy
Verdamping - knmi14 dagelijkse makkink verdamping 2085 wl
Evaporation - knmi14 daily makkink evaporation 2085 wl
KNMI14 dagelijkse scenariodata: 2085 WL. Grid bestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland. Gebaseerd op 14 automatische waarneemstations.
KNMI14 daily scenario data: 2085 WL. Gridded files of daily Makkink evaporation in the Netherlands. Based on 14 automatic weather stations.
API Endpoint
file_copy
Verdamping - historische geinterpoleerde dagelijkse makkink verdamping in nederland van 1910-2015 getransformeerd naar knmi14 klimaatscenario 2050 gl
Evaporation - historic gridded daily makkink evaporation for the netherlands for 1910-2015 transformed to knmi14 climate scenario 2050 gl
Historische gridbestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland van 1910-2015. Berekend op basis van zonneschijnduur (1951-1981) en straling (1981-2015). Het aantal waarnemingen varieert: 1910-1981 (5), 1981-2015 (35). Getransformeerd naar KNMI14 klimaatscenario 2050 GL.
Historic gridded files of daily Makkink evaporation for 1910-2015 in the Netherlands. Calculated from sunshine duration (1951-1981) and radiation (1981-2015). The number of observations varies: 1910-1981 (5), 1981-2015 (35). Transformed to KNMI14 climate scenario 2050 GL.
API Endpoint
file_copy
Verdamping - historische geinterpoleerde dagelijkse makkink verdamping in nederland van 1910-2015 getransformeerd naar knmi14 klimaatscenario 2050 wh
Evaporation - historic gridded daily makkink evaporation for the netherlands for 1910-2015 transformed to knmi14 climate scenario 2050 wh
Historische gridbestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland van 1910-2015. Berekend op basis van zonneschijnduur (1951-1981) en straling (1981-2015). Het aantal waarnemingen varieert: 1910-1981 (5), 1981-2015 (35). Getransformeerd naar KNMI14 klimaatscenario 2050 WH.
Historic gridded files of daily Makkink evaporation for 1910-2015 in the Netherlands. Calculated from sunshine duration (1951-1981) and radiation (1981-2015). The number of observations varies: 1910-1981 (5), 1981-2015 (35). Transformed to KNMI14 climate scenario 2050 WH.
API Endpoint
file_copy
Verdamping - historische geinterpoleerde dagelijkse makkink verdamping in nederland van 1910-2015 getransformeerd naar knmi14 klimaatscenario 2085 gl
Evaporation - historic gridded daily makkink evaporation for the netherlands for 1910-2015 transformed to knmi14 climate scenario 2085 gl
Historische gridbestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland van 1910-2015. Berekend op basis van zonneschijnduur (1951-1981) en straling (1981-2015). Het aantal waarnemingen varieert: 1910-1981 (5), 1981-2015 (35). Getransformeerd naar KNMI14 klimaatscenario 2085 GL.
Historic gridded files of daily Makkink evaporation for 1910-2015 in the Netherlands. Calculated from sunshine duration (1951-1981) and radiation (1981-2015). The number of observations varies: 1910-1981 (5), 1981-2015 (35). Transformed to KNMI14 climate scenario 2085 GL.
API Endpoint
file_copy
Verdamping - historische geinterpoleerde dagelijkse makkink verdamping in nederland van 1910-2015 getransformeerd naar knmi14 klimaatscenario 2085 wh
Evaporation - historic gridded daily makkink evaporation for the netherlands for 1910-2015 transformed to knmi14 climate scenario 2085 wh
Historische gridbestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland van 1910-2015. Berekend op basis van zonneschijnduur (1951-1981) en straling (1981-2015). Het aantal waarnemingen varieert: 1910-1981 (5), 1981-2015 (35). Getransformeerd naar KNMI14 klimaatscenario 2085 WH.
Historic gridded files of daily Makkink evaporation for 1910-2015 in the Netherlands. Calculated from sunshine duration (1951-1981) and radiation (1981-2015). The number of observations varies: 1910-1981 (5), 1981-2015 (35). Transformed to KNMI14 climate scenario 2085 WH.
API Endpoint
file_copy
Verdamping - historische geinterpoleerde dagelijkse makkink verdamping in nederland van 1910-2015
Evaporation - historic gridded daily makkink evaporation for the netherlands for 1910-2015
Historische gridbestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland van 1910-2015. Berekend op basis van zonneschijnduur (1951-1981) en straling (1981-2015). Het aantal waarnemingen varieert: 1910-1981 (5), 1981-2015 (35). Referentie voor KNMI14 klimaatscenario’s.
Historic gridded files of daily Makkink evaporation for 1910-2015 in the Netherlands. Calculated from sunshine duration (1951-1981) and radiation (1981-2015). The number of observations varies: 1910-1981 (5), 1981-2015 (35). Reference for KNMI14 climate scenarios.
API Endpoint
file_copy
Verdamping - knmi14 dagelijkse makkink verdamping: referentie 1981-2010
Evaporation - knmi14 daily makkink evaporation: reference 1981-2010
Gridbestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland. Gebaseerd op 14 automatische waarneemstations. De dataset is de referentiedataset voor de KNMI'14 vergridde scenariodata..
Gridded files of daily Makkink evaporation in the Netherlands. Based on 14 automatic weather stations. Used as reference dataset for KNMI'14 gridded scenariodata..
API Endpoint
file_copy
Neerslag - etmaalsom regen en dikte sneeuwdek uit vrijwillig handwaarneemnetwerk
Precipitation - daily rainfall sum and depth of snow cover from network of voluntary observers
Dagelijkse gegevens van de hoeveelheid neerslag (de som over 24 uur) en de dikte van het eventueel aanwezige sneeuwdek, afkomstig van stations uit het klimatologische neerslagmeetnet van het KNMI. Het tijdvak van 24 uur loopt van 08 tot 08 UTC. Het waarneemnetwerk omvat per 01-Jan-2018 in totaal 322 vrijwillige neerslagwaarnemers. De gegevens worden verstrekt nadat een voldoende aantal stations is ingewonnen en een primaire kwaliteitscontrole is uitgevoerd. LET OP - Het KNMI heeft meetafwijkingen geconstateerd door een defect aan een aantal regenmeters voor handmatige neerslagwaarneming. Het betreft een deel van de 322 stations voor handmatige meting, verspreid over het land. Het KNMI heeft de omvang van het probleem geïnventariseerd en een herstelactie uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het KNMI contactformulier (www.knmi.nl/contact).
Pre-controlled data of the 24 hour (08-08 UTC) precipitation amount from 322 stations in the KNMI climatological precipitation network (situation per 01-Jan-2018). NOTE - KNMI has detected deviations with regard to the precipitation measurements as a result of a hardware defect of the rain gauges. This is applicable to a part of the total of 322 observation stations. A repair action has been carried out. For additional information, please contact: www.knmi.nl/contact.
API Endpoint
file_copy
Wind - model tijdreeksen vanaf 2014 tot september 2019 op 10-200 meter boven de noordzee in bestanden per 2.5 km gridlocatie
Wind - model time series from 2014 to august 2019 at 10-200 meters above the north sea in individual 2.5 km grid location files
De KNW-atlas is windklimatologie (en o.a. temperatuur) gebaseerd op meer dan 40 jaar (januari 1979 - augustus 2019) meteorologische metingen die op een fysisch consistente manier zijn samengevat in een 3D representatie m.b.v. ERA-Interim. Lees de handleiding op de KNW website: http://www.knmi.nl/samenw/knw. De ERA-Interim her-analyse is m.b.v. weermodel HARMONIE op een hogere horizontale resolutie gebracht (gridafstand 2,5 bij 2,5 km). Vervolgens is de ERA-Interim/HARMONIE dataset geijkt met metingen van de CABAUW-meetmast en de windscheringscorrectie die daaruit volgde, is voor de hele dataset toegepast. Het resultaat is de KNW-atlas. De eerste 35 jaar van de tijdreeksen 1979-2013 zijn elders in het KNMI datacentrum beschikbaar.
The KNW (KNMI North Sea Wind) atlas is based on the ERA-Interim reanalyses dataset which captures more than 40 years (January 1979 - August 2019) of meteorological measurements and generates 3D wind (temperature, etc) fields consistent with these measurements and the laws of physics. Read the manual at the KNW website: http://www.knmi.nl/samenw/knw. This dataset is downscaled using the state-of-the-art weather forecasting model, HARMONIE with a horizontal grid of 2.5 km. The vertical profile of wind speed was calibrated against the 200 m tall Cabauw measurement mast to obtain a single wind shear correction coefficient which was applied throughout the whole dataset. The result is a high resolution dataset of more than 40 years: the KNW dataset. The first 35 years of the time series 1979-2013 are available in another dataset within the KNMI data centre.
API Endpoint
file_copy
Wind - model tijdreeksen van 1979 tot en met 2013 (35 jaar) op 10-200 meter boven de noordzee in bestanden per 2.5 km gridlocatie
Wind - model time series from 1979 to 2013 (35 years) at 10-200 meters above the north sea in individual 2.5 km grid location files
De KNW-atlas is windklimatologie (en o.a. temperatuur) gebaseerd op meer dan 40 jaar (januari 1979 - augustus 2019) meteorologische metingen die op een fysisch consistente manier zijn samengevat in een 3D representatie m.b.v. ERA-Interim. Lees de handleiding op de KNW website: http://www.knmi.nl/samenw/knw. De ERA-Interim her-analyse is m.b.v. weermodel HARMONIE op een hogere horizontale resolutie gebracht (gridafstand 2,5 bij 2,5 km). Vervolgens is de ERA-Interim/HARMONIE dataset geijkt met metingen van de CABAUW-meetmast en de windscheringscorrectie die daaruit volgde, is voor de hele dataset toegepast. Het resultaat is de KNW-atlas. Verlengingen van de tijdseries zijn van 2014 t/m augustus 2019 zijn elders in het KNMI datacentrum beschikbaar.
The KNW (KNMI North Sea Wind) atlas is based on the ERA-Interim reanalyses dataset which captures more than 40 years (January 1979 - August 2019) of meteorological measurements and generates 3D wind (temperature, etc) fields consistent with these measurements and the laws of physics. Read the manual at the KNW website: http://www.knmi.nl/samenw/knw. This dataset is downscaled using the state-of-the-art weather forecasting model, HARMONIE with a horizontal grid of 2.5 km. The vertical profile of wind speed was calibrated against the 200 m tall Cabauw measurement mast to obtain a single wind shear correction coefficient which was applied throughout the whole dataset. The result is a high resolution dataset of more than 40 years: the KNW dataset. Extensions of the time series from 2014 up to and including August 2019 are available in another dataset within the KNMI data centre.
API Endpoint
file_copy
Wind - model statistieken van 1979-2013 op 10-200 meter boven de noordzee - knw end user pack van kaarten en tijdreeksen
Wind - model statistics for 1979-2013 at 10-200 meters above the north sea - knw end user pack of maps and time series
De KNW-atlas is windklimatologie (en o.a. temperatuur) gebaseerd op meer dan 40 jaar (januari 1979 - augustus 2019) meteorologische metingen die op een fysisch consistente manier zijn samengevat in een 3D representatie m.b.v. ERA-Interim. Lees de handleiding op de KNW website: http://www.knmi.nl/samenw/knw. De ERA-Interim her-analyse is m.b.v. weermodel HARMONIE op een hogere horizontale resolutie gebracht (gridafstand 2,5 bij 2,5 km). Vervolgens is de ERA-Interim/HARMONIE dataset geijkt met metingen van de CABAUW-meetmast en de windscheringscorrectie die daaruit volgde, is voor de hele dataset toegepast. Het resultaat is de KNW-atlas. De model statistieken van deze specifieke dataset beschrijven de 35 jaar periode van de oorspronkelijke KNW Atlas.
The KNW (KNMI North Sea Wind) atlas is based on the ERA-Interim reanalyses dataset which captures more than 40 years (January 1979 - August 2019) of meteorological measurements and generates 3D wind (temperature, etc) fields consistent with these measurements and the laws of physics. Read the manual at the KNW website: http://www.knmi.nl/samenw/knw. This dataset is downscaled using the state-of-the-art weather forecasting model, HARMONIE with a horizontal grid of 2.5 km. The vertical profile of wind speed was calibrated against the 200 m tall Cabauw measurement mast to obtain a single wind shear correction coefficient which was applied throughout the whole dataset. The result is a high resolution dataset of more than 40 years: the KNW dataset. The model statistics in this specific dataset cover the original 35 year period of the KNW Atlas.
API Endpoint
file_copy
Wind - op 10-200 meter boven de noordzee van alle 2,5 km grid locaties van het model in bestanden die 1 dag omvatten
Wind - at 10-200 meters above the north sea from all 2.5 km grid locations of the model in files containing 1 day
De KNW-atlas is windklimatologie (en o.a. temperatuur) gebaseerd op meer dan 40 jaar (januari 1979 - augustus 2019) meteorologische metingen die op een fysisch consistente manier zijn samengevat in een 3D representatie m.b.v. ERA-Interim. Lees de handleiding op de KNW website: http://www.knmi.nl/samenw/knw. De ERA-Interim her-analyse is m.b.v. weermodel HARMONIE op een hogere horizontale resolutie gebracht (gridafstand 2,5 bij 2,5 km). Vervolgens is de ERA-Interim/HARMONIE dataset geijkt met metingen van de CABAUW-meetmast en de windscheringscorrectie die daaruit volgde, is voor de hele dataset toegepast. Het resultaat is de KNW-atlas.
The KNW (KNMI North Sea Wind) atlas is based on the ERA-Interim reanalyses dataset which captures more than 40 years (January 1979 - August 2019) of meteorological measurements and generates 3D wind (temperature, etc) fields consistent with these measurements and the laws of physics. Read the manual at the KNW website: http://www.knmi.nl/samenw/knw. This dataset is downscaled using the state-of-the-art weather forecasting model, HARMONIE with a horizontal grid of 2.5 km. The vertical profile of wind speed was calibrated against the 200 m tall Cabauw measurement mast to obtain a single wind shear correction coefficient which was applied throughout the whole dataset. The result is a high resolution dataset of more than 40 years: the KNW dataset.
API Endpoint
file_copy
Wind - model tijdreeksen vanaf 2014 tot september 2019 op 10-200 meter boven de noordzee in bestanden per 2.5 km gridlocatie
Wind - model time series from 2014 to august 2019 at 10-200 meters above the north sea in individual 2.5 km grid location files
De KNW-atlas is windklimatologie (en o.a. temperatuur) gebaseerd op meer dan 40 jaar (januari 1979 - augustus 2019) meteorologische metingen die op een fysisch consistente manier zijn samengevat in een 3D representatie m.b.v. ERA-Interim. Lees de handleiding op de KNW website: http://www.knmi.nl/samenw/knw. De ERA-Interim her-analyse is m.b.v. weermodel HARMONIE op een hogere horizontale resolutie gebracht (gridafstand 2,5 bij 2,5 km). Vervolgens is de ERA-Interim/HARMONIE dataset geijkt met metingen van de CABAUW-meetmast en de windscheringscorrectie die daaruit volgde, is voor de hele dataset toegepast. Het resultaat is de KNW-atlas. De eerste 35 jaar van de tijdreeksen 1979-2013 zijn elders in het KNMI datacentrum beschikbaar.
The KNW (KNMI North Sea Wind) atlas is based on the ERA-Interim reanalyses dataset which captures more than 40 years (January 1979 - August 2019) of meteorological measurements and generates 3D wind (temperature, etc) fields consistent with these measurements and the laws of physics. Read the manual at the KNW website: http://www.knmi.nl/samenw/knw. This dataset is downscaled using the state-of-the-art weather forecasting model, HARMONIE with a horizontal grid of 2.5 km. The vertical profile of wind speed was calibrated against the 200 m tall Cabauw measurement mast to obtain a single wind shear correction coefficient which was applied throughout the whole dataset. The result is a high resolution dataset of more than 40 years: the KNW dataset. The first 35 years of the time series 1979-2013 are available in another dataset within the KNMI data centre.
API Endpoint
file_copy
Wind - model tijdreeksen van 1979 tot en met 2013 (35 jaar) op 10-200 meter boven de noordzee in bestanden per 2.5 km gridlocatie
Wind - model time series from 1979 to 2013 (35 years) at 10-200 meters above the north sea in individual 2.5 km grid location files
De KNW-atlas is windklimatologie (en o.a. temperatuur) gebaseerd op meer dan 40 jaar (januari 1979 - augustus 2019) meteorologische metingen die op een fysisch consistente manier zijn samengevat in een 3D representatie m.b.v. ERA-Interim. Lees de handleiding op de KNW website: http://www.knmi.nl/samenw/knw. De ERA-Interim her-analyse is m.b.v. weermodel HARMONIE op een hogere horizontale resolutie gebracht (gridafstand 2,5 bij 2,5 km). Vervolgens is de ERA-Interim/HARMONIE dataset geijkt met metingen van de CABAUW-meetmast en de windscheringscorrectie die daaruit volgde, is voor de hele dataset toegepast. Het resultaat is de KNW-atlas. Verlengingen van de tijdseries zijn van 2014 t/m augustus 2019 zijn elders in het KNMI datacentrum beschikbaar.
The KNW (KNMI North Sea Wind) atlas is based on the ERA-Interim reanalyses dataset which captures more than 40 years (January 1979 - August 2019) of meteorological measurements and generates 3D wind (temperature, etc) fields consistent with these measurements and the laws of physics. Read the manual at the KNW website: http://www.knmi.nl/samenw/knw. This dataset is downscaled using the state-of-the-art weather forecasting model, HARMONIE with a horizontal grid of 2.5 km. The vertical profile of wind speed was calibrated against the 200 m tall Cabauw measurement mast to obtain a single wind shear correction coefficient which was applied throughout the whole dataset. The result is a high resolution dataset of more than 40 years: the KNW dataset. Extensions of the time series from 2014 up to and including August 2019 are available in another dataset within the KNMI data centre.
API Endpoint
file_copy
Ozon - multi sensor reanalysis van ozon (maandgemiddeld) op basis van satelliet waarnemingen
Ozone - multi sensor reanalysis of ozone (monthly mean) based on satellite observations
Maandelijks gemiddelde ozon velden van MSR. De MSR dataset is gebaseerd op een 30-jaar data assimilatie run met 14 gecorrigeerde satelliet datasets als invoer. De data zijn beschiikbaar op een grid van 1× 1 1/2° voor de periode 1978–2008. De 14 totaal ozon datasets zijn afkomstig van TOMS instrument (Nimbus-7 and Earth Probe), SBUV (Nimbus-7, NOAA-9, NOAA-11 en NOAA-16), GOME (ERS-2), SCIAMACHY (Envisat), OMI (EOS-Aura), en GOME-2 (Metop-A).
Monthly mean ozone fields of the MSR. The MSR dataset results from a 30-year data assimilation run with 14 corrected satellite datasets as input, and is available on a grid of 1× 1 1/2° for the time period (1978–2008). The fourteen total ozone satellite datasets are from the instruments TOMS (on the satellites Nimbus-7 and Earth Probe), SBUV (Nimbus-7, NOAA-9, NOAA-11 and NOAA-16), GOME (ERS-2), SCIAMACHY (Envisat), OMI (EOS-Aura), and GOME-2 (Metop-A).
API Endpoint
file_copy
Neerslag - langjarig gemiddelde 1981-2010 - neerslagoverschot per jaar
Precipitation - long term average 1981-2010 - yearly precipitation surplus
Gridbestanden van de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid neerslagoverschot in Nederland. Gebaseerd op 304 neerslagobservaties van het vrijwilligersnetwerk en 20 Makkink verdamping observaties van de Automatische Weerstations (AWS).
Gridded files of average yearly precipitation surplus per year in the Netherlands. Based on 304 precipitation observations of the voluntary network and 20 Makkink evaporation observations of the automatic weather stations (AWS)
API Endpoint
file_copy
Neerslag - langjarig gemiddelde 1981-2010 - aantal droge dagen per jaar
Precipitation - long term average 1981-2010 - number of dry days per year
Grid bestanden van het gemiddeld aantal droge dagen in Nederland. Gebaseerd op 304 observaties van het vrijwilligersnetwerk.
Gridded files of Average number of dry days per year in the Netherlands. Based on 304 observations of the voluntary network.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - knmi14 dagelijkse neerslagsom 2050 gh
Precipitation - knmi14 daily precipitation sum 2050 gh
KNMI14 scenario data: 2050 GH. Grid bestanden van dagelijkse neerslagsom in Nederland. Gebaseerd op 294 observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT.
KNMI14 scenario data: 2050 GH. Gridded files of daily precipitation sum in the Netherlands measured on 294 locations of the voluntary network from 08:00-08:00 UT.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - knmi14 dagelijkse neerslagsom 2050 gl
Evaporation - knmi14 daily precipitation sum 2050 gl
KNMI14 scenario data: 2050 GL. Grid bestanden van dagelijkse neerslagsom in Nederland. Gebaseerd op 294 observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT.
KNMI14 scenario data: 2050 GL. Gridded files of daily precipitation sum in the Netherlands measured on 294 locations of the voluntary network from 08:00-08:00 UT.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - knmi14 dagelijkse neerslagsom 2050 wh
Precipitation - knmi14 daily precipitation sum 2050 wh
KNMI14 scenario data: 2050 WH. Grid bestanden van dagelijkse neerslagsom in Nederland. Gebaseerd op 294 observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT.
KNMI14 scenario data: 2050 WH. Gridded files of daily precipitation sum in the Netherlands measured on 294 locations of the voluntary network from 08:00-08:00 UT.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - knmi14 dagelijkse neerslagsom 2050 wl
Precipitation - knmi14 daily precipitation sum 2050 wl
KNMI14 scenario data: 2050 WL. Grid bestanden van dagelijkse neerslagsom in Nederland. Gebaseerd op 294 observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT.
KNMI14 scenario data: 2050 WL. Gridded files of daily precipitation sum in the Netherlands measured on 294 locations of the voluntary network from 08:00-08:00 UT.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - knmi14 dagelijkse neerslagsom 2085 gh
Precipitation - knmi14 daily precipitation sum 2085 gh
KNMI14 scenario data: 2085 GH. Grid bestanden van dagelijkse neerslagsom in Nederland. Gebaseerd op 294 observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT.
KNMI14 scenario data: 2085 GH. Gridded files of daily precipitation sum in the Netherlands measured on 294 locations of the voluntary network from 08:00-08:00 UT.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - knmi14 dagelijkse neerslagsom 2085 gl
Precipitation - knmi14 daily precipitation sum 2085 gl
KNMI14 scenario data: 2085 GL. Grid bestanden van dagelijkse neerslagsom in Nederland. Gebaseerd op 294 observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT.
KNMI14 scenario data: 2085 GL. Gridded files of daily precipitation sum in the Netherlands measured on 294 locations of the voluntary network from 08:00-08:00 UT.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - knmi14 dagelijkse neerslagsom 2085 wh
Precipitation - knmi14 daily precipitation sum 2085 wh
KNMI14 scenario data: 2085 WH. Grid bestanden van dagelijkse neerslagsom in Nederland. Gebaseerd op 294 observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT.
KNMI14 scenario data: 2085 WH. Gridded files of daily precipitation sum in the Netherlands measured on 294 locations of the voluntary network from 08:00-08:00 UT.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - knmi14 dagelijkse neerslagsom 2085 wl
Precipitation - knmi14 daily precipitation sum 2085 wl
KNMI14 scenario data: 2085 WL. Grid bestanden van dagelijkse neerslagsom in Nederland. Gebaseerd op 294 observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT.
KNMI14 scenario data: 2085 WL. Gridded files of daily precipitation sum in the Netherlands measured on 294 locations of the voluntary network from 08:00-08:00 UT.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - historische geinterpoleerde dagelijkse neerslagsom in nederland van 1910-2015 getransformeerd naar knmi14 klimaatscenario 2050 gl
Precipitation - historic gridded daily precipitation sum in the netherlands for 1910-2015 transformed to knmi14 climate scenario 2050 gl
Historische gridbestanden van dagelijkse neerslagsom in Nederland van 1910-2015. Gebaseerd op observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT. Het aantal waarnemingen varieert: 1910-1951 (102), 1951-2015 (260). Getransformeerd naar KNMI14 klimaatscenario 2050 GL.
Historic gridded files of daily precipitation sum in the Netherlands from 1910-2015 based on observations of the voluntary network. The time interval is 08:00-08:00 UT. The number of observations varies: 1910-1951 (102), 1951-2015 (260). Transformed to KNMI14 climate scenario 2050 GL.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - historische geinterpoleerde dagelijkse neerslagsom in nederland van 1910-2015 getransformeerd naar knmi14 klimaatscenario 2050 wh
Precipitation - historic gridded daily precipitation sum in the netherlands for 1910-2015 transformed to knmi14 climate scenario 2050 wh
Historische gridbestanden van dagelijkse neerslagsom in Nederland van 1910-2015. Gebaseerd op observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT. Het aantal waarnemingen varieert: 1910-1951 (102), 1951-2015 (260). Getransformeerd naar KNMI14 klimaatscenario 2050 WH.
Historic gridded files of daily precipitation sum in the Netherlands from 1910-2015 based on observations of the voluntary network. The time interval is 08:00-08:00 UT. The number of observations varies: 1910-1951 (102), 1951-2015 (260). Transformed to KNMI14 climate scenario 2050 WH.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - historische geinterpoleerde dagelijkse neerslagsom in nederland van 1910-2015 getransformeerd naar knmi14 klimaatscenario 2050 gl85
Precipitation - historic gridded daily precipitation sum in the netherlands for 1910-2015 transformed to knmi14 climate scenario 2085 gl
Historische gridbestanden van dagelijkse neerslagsom in Nederland van 1910-2015. Gebaseerd op observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT. Het aantal waarnemingen varieert: 1910-1951 (102), 1951-2015 (260). Getransformeerd naar KNMI14 klimaatscenario 2085 GL.
Historic gridded files of daily precipitation sum in the Netherlands from 1910-2015 based on observations of the voluntary network. The time interval is 08:00-08:00 UT. The number of observations varies: 1910-1951 (102), 1951-2015 (260). Transformed to KNMI14 climate scenario 2085 GL.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - historische geinterpoleerde dagelijkse neerslagsom in nederland van 1910-2015 getransformeerd naar knmi14 klimaatscenario 2085 wh
Precipitation - historic gridded daily precipitation sum in the netherlands for 1910-2015 transformed to knmi14 climate scenario 2085 wh
Historische gridbestanden van dagelijkse neerslagsom in Nederland van 1910-2015. Gebaseerd op observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT. Het aantal waarnemingen varieert: 1910-1951 (102), 1951-2015 (260). Getransformeerd naar KNMI14 klimaatscenario 2085 WH.
Historic gridded files of daily precipitation sum in the Netherlands from 1910-2015 based on observations of the voluntary network. The time interval is 08:00-08:00 UT. The number of observations varies: 1910-1951 (102), 1951-2015 (260). Transformed to KNMI14 climate scenario 2085 WH.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - historische geinterpoleerde dagelijkse neerslagsom in nederland van 1910-2015
Precipitation - historic gridded daily precipitation sum in the netherlands for 1910-2015
Historische gridbestanden van dagelijkse neerslagsom in Nederland van 1910-2015. Gebaseerd op observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT. Het aantal waarnemingen varieert: 1910-1951 (102), 1951-2015 (260). Referentie voor KNMI14 klimaatscenario’s.
Historic gridded files of daily precipitation sum in the Netherlands from 1910-2015 based on observations of the voluntary network. The time interval is 08:00-08:00 UT. The number of observations varies: 1910-1951 (102), 1951-2015 (260).Reference for KNMI14 climate scenarios.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - knmi14 dagelijkse neerslagsom: referentie 1981-2010
Precipitation - knmi14 daily precipitation sum: reference 1981-2010
KNMI14 scenario data: Referentie 1981-2010. Grid bestanden van dagelijkse neerslagsom in Nederland. Gebaseerd op 294 observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT.
KNMI14 scenario data: Reference 1981-2010. Gridded files of daily precipitation sum in the Netherlands measured on 294 locations of the voluntary network from 08:00-08:00 UT.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - historische geinterpoleerde dagelijkse neerslagsom in nederland van 1910-2010
Precipitation - historic gridded daily precipitation sum in the netherlands for 1910-2010
Historische gridbestanden van dagelijkse neerslagsom in Nederland van 1910-2010. Gebaseerd op 102 gehomogeniseerde observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT.
Historic gridded files of daily precipitation sum in the Netherlands from 1910-2010 measured on 102 homogenized observations of the voluntary network. The time interval is 08:00-08:00 UT.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - dagelijkse ongevalideerde neerslagsom in near real time
Precipitation - daily unvalidated precipitation sum in near real time
-VOORLOPIGE ONGEVALIDEERDE DATA- Grid bestanden van de dagelijkse ongevalideerde neerslagsom in Nederland. Gebaseerd op + 100-300 observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT. Grids worden berekend op basis van ongevalideerde data (beperkt aantal stations) zodra de gegevens binnen zijn, meestal rond 14:00. Op de gegevens is alleen automatische pre-validatie toegepast. De complete gevalideerde data is te vinden in dataset Rd1. ---- KNMI heeft een meetafwijking geconstateerd in de handregenmeters als gevolg van een defect in een aantal van deze instrumenten. Het gaat om gegevens vanaf de tweede helft van 2012 tot heden. Op dit moment is het KNMI het probleem aan het onderzoeken en worden opties verkend om het defect zo snel mogelijk te verhelpen. Voor meer informatie kunt u gebruik maken van het KNMI contactformulier (www.knmi.nl/contact).
-PROVISONALLY UNVALIDATED DATA- Gridded files of daily unvalidated precipitation sum in the Netherlands measured on 100-300 locations of the voluntary network from 08:00-08:00 UT. Grids are calculated based on unvalidated data (limited number of stations) as soon as the data is vailable, typically around 14:00. The data has only been automatically pre-validated. The complete validated dataset is Rd1. ---- KNMI has detected measurement anomalies caused by a defect in some rain gauges for manual precipitation observation. It concerns data from the second half of 2012 until present. At this moment KNMI is assessing the extent of the problem and investigates the options to repair the defect as soon as possible. For more information use the KNMI contact form (www.knmi.nl/contact).
API Endpoint
file_copy
Neerslag - dagelijkse ongevalideerde neerslagsom in near real time
Precipitation - daily unvalidated precipitation sum in near real time
-VOORLOPIGE ONGEVALIDEERDE DATA- Grid bestanden van de dagelijkse ongevalideerde neerslagsom in Nederland. Gebaseerd op + 100-300 observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT. Grids worden berekend op basis van ongevalideerde data (beperkt aantal stations) zodra de gegevens binnen zijn, meestal rond 14:00. Op de gegevens is alleen automatische pre-validatie toegepast. De complete gevalideerde data is te vinden in dataset Rd1. Versie 2 is gebaseerd op Robukis brondata ---- KNMI heeft een meetafwijking geconstateerd in de handregenmeters als gevolg van een defect in een aantal van deze instrumenten. Het gaat om gegevens vanaf de tweede helft van 2012 tot heden. Op dit moment is het KNMI het probleem aan het onderzoeken en worden opties verkend om het defect zo snel mogelijk te verhelpen. Voor meer informatie kunt u gebruik maken van het KNMI contactformulier (www.knmi.nl/contact).
-PROVISONALLY UNVALIDATED DATA- Gridded files of daily unvalidated precipitation sum in the Netherlands measured on 100-300 locations of the voluntary network from 08:00-08:00 UT. Grids are calculated based on unvalidated data (limited number of stations) as soon as the data is vailable, typically around 14:00. The data has only been automatically pre-validated. The complete validated dataset is Rd1. Version 2 is based on RobuKIS source data. ---- KNMI has detected measurement anomalies caused by a defect in some rain gauges for manual precipitation observation. It concerns data from the second half of 2012 until present. At this moment KNMI is assessing the extent of the problem and investigates the options to repair the defect as soon as possible. For more information use the KNMI contact form (www.knmi.nl/contact).
API Endpoint
file_copy
Neerslag - geinterpoleerde dagelijkse neerslagsom in nederland
Precipitation - daily precipitation sum in the netherlands
Gridbestanden van dagelijkse neerslagsom in Nederland. Gebaseerd op +- 300 observaties van het vrijwilligersnetwerk. Het tijdsinterval is 08:00-08:00 UT. Grids worden berekend op basis van gevalideerde data met een vertraging van gemiddeld 4 weken. ---- KNMI heeft een meetafwijking geconstateerd in de handregenmeters als gevolg van een defect in een aantal van deze instrumenten. Het gaat om gegevens vanaf de tweede helft van 2012 tot heden. Op dit moment is het KNMI het probleem aan het onderzoeken en worden opties verkend om het defect zo snel mogelijk te verhelpen. Voor meer informatie kunt u gebruik maken van het KNMI contactformulier (www.knmi.nl/contact).
Gridded files of daily precipitation sum in the Netherlands measured on +- 300 locations of the voluntary network from 08:00-08:00 UT. Grids are calculated based on validated data with a 4 week delay on average. ---- KNMI has detected measurement anomalies caused by a defect in some rain gauges for manual precipitation observation. It concerns data from the second half of 2012 until present. At this moment KNMI is assessing the extent of the problem and investigates the options to repair the defect as soon as possible. For more information use the KNMI contact form (www.knmi.nl/contact).
API Endpoint
file_copy
Neerslag - langjarig gemiddelde 1981-2010 - gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand
Precipitation - long term average 1981-2010 - average monthly precipitation
Grid bestanden van gemiddelde maandelijkse neerslag in Nederland. Gebaseerd op +- 300 observaties van het vrijwilligersnetwerk.
Gridded files of average monthly precipitation in the Nehterlands. Measured on +- 300 locations of the voluntary network. Based on 28 automatic weather stations.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - langjarig gemiddelde 1981-2010 - gemiddelde jaarlijkse neerslag
Precipitation - long term average 1981-2010 - average yearly precipitation
Grid bestanden van gemiddelde jaarlijkse neerslag in Nederland. Gebaseerd op +- 300 observaties van het vrijwilligersnetwerk.
Gridded files of average yearly precipitation in the Nehterlands. Measured on +- 300 locations of the voluntary network.
API Endpoint
file_copy
Pbl image ssp scenarios - jaarlijkse neerslag (30 arcmin)
Pbl image ssp scenarios - annual precipitation (30 arcmin)
Mondiale jaarlijkse neerslag van 1970 to 2100 per land rastercel. De data is beschikbaar onder CC-BY licentie. Het IMAGE-team wil graag betrokken worden bij projecten die de data gebruiken. Documentatie over de SSP scenarios is te vinden in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
Global annual precipitation from 1970 to 2100 per land grid cell. The data is licensed under CC-BY. The IMAGE-team would appreciate to be involved in projects using the data. SSP scenarios are documented in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
API Endpoint
file_copy
Pbl image ssp scenarios - jaarlijkse temperatuur (30 arcmin)
Pbl image ssp scenarios - annual temperature (30 arcmin)
Mondiale jaarlijkse temperatuur van 1970 tot 2100 per land rastercel. De data is beschikbaar onder CC-BY licentie. Het IMAGE-team wil graag betrokken worden bij projecten die de data gebruiken. Documentatie over de SSP scenarios is te vinden in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
Global annual temperature from 1970 to 2100 per land grid cell. The data is licensed under CC-BY. The IMAGE-team would appreciate to be involved in projects using the data. SSP scenarios are documented in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
API Endpoint
file_copy
Pbl image ssp scenarios - droogheid index (30 arcmin)
Pbl image ssp scenarios - aridity index (30 arcmin)
Mondiale droogheid index van 1970 to 2100 per land rastercel. Berekend als jaarlijkse neerslag / jaarlijkse potentiele verdamping. De data is beschikbaar onder CC-BY licentie. Het IMAGE-teamwil graag betrokken worden bij projecten die de data gebruiken. Documentatie over de SSP scenarios is te vinden in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
Global aridity index from 1970 to 2100 per land grid cell. Calculated as annual precipitation / annual potential evaporation. The IMAGE-team would appreciate to be involved in projects using the data. SSP scenarios are documented in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
API Endpoint
file_copy
Pbl image ssp scenarios - bio massa (30 arcmin)
Pbl image ssp scenarios - biomass (30 arcmin)
Mondiale koolstof opslag in stammen, takken, bladeren, wortels, strooisel, humus, houtskool, hout met korte levensduur, hout met lange levensduur van 1970 to 2100 per land rastercel. De data is beschikbaar onder CC-BY licentie.Het IMAGE-team wil graag betrokken zijn in projecten die gebruik van de data. Documentatie over de SSP scenarios is te vinden in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
Global carbon content in stems, branches, leaves, roots, litter, humus, charcoal, short lifetime timber, long lifetime timber from 1970 to 2100 per land grid cell. The data is licensed under CC-BY. The IMAGE-team would appreciate to be involved in projects using the data. SSP scenarios are documented in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
API Endpoint
file_copy
Pbl image ssp scenario's - fractie van landbedekking type gedetailleerd (30 arcmin)
Pbl image ssp scenarios - fraction of land cover type detailed (30 arcmin)
Mondiale fractie van landbedekking type van 1970 to 2100 per land rastercel: regen-gevoede gewassen; geirrigeerde gewassen; regen-gevoede bio-energie gewassen; geirrigeerde bio-energie gewassen; additionele ontbossing; beschermde gebieden. De data is beschikbaar onder CC-BY licentie. Het IMAGE-teamwil graag betrokken worden bij projecten die de data gebruiken. Documentatie over de SSP scenarios is te vinden in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
Global fraction of land cover type from 1970 to 2100 per land grid cell: : rainfed cropland; irrigated cropland; rainfed bio-energy crops; irrigated bio energy crops; additional deforestation; protected area The data is licensed under CC-BY. The IMAGE-team would appreciate to be involved in projects using the data. SSP scenarios are documented in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
API Endpoint
file_copy
Pbl image ssp scenario's - fractie van landbedekking type (30 arcmin)
Pbl image ssp scenarios - fraction of land cover type (30 arcmin)
Mondiale fractie van landbedekking type van 1970 to 2100 per land rastercel: gewassen; weide; bos; overige natuur; urbaan. De data is beschikbaar onder CC-BY licentie. Het IMAGE-team wil graag betrokken worden bij projecten die de data gebruiken. Documentatie over de SSP scenarios is te vinden in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
Global fraction of land cover type from 1970 to 2100 per land grid cell: cropland; pasture; forest; other nature; urban area. The data is licensed under CC-BY. The IMAGE-team would appreciate to be involved in projects using the data. SSP scenarios are documented in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
API Endpoint
file_copy
Pbl image ssp scenarios - land bedekking (5 arcmin)
Pbl image ssp scenarios - land cover (5 arcmin)
Mondiaal categoriaal landbedekking type per rastercel van 1970 tot 2100. Cellen kunnen daarnaast ook water of bebouwing bevatten. Data is beschikbaar onder CC-BY licentiie. Het IMAGE-team wil graag betrokken worden bij projecten die de data gebruiken. Documentatie over SSP scenario' s is te vinden in het artikel: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
Global categorial land cover type per land grid cell from 1970 to 2100. Cells may contain built-up area or water. The data is licensed under CC-BY. The IMAGE-team would appreciate to be involved in projects using the data. SSP scenarios are documented in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
API Endpoint
file_copy
Pbl image ssp scenarios - neto primaire productie (npp) (5 arcmin)
Pbl image ssp scenarios - net primary production (npp) (5 arcmin)
Mondiale netto primaire productie per rastercel van 1970 tot 2100. Data is beschikbaar onder CC-BY licentiie. Het IMAGE-team wil graag betrokken worden bij projecten die de data gebruiken. Documentatie over SSP scenario's is te vinden in het artikel: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
Global net primary production from 1970 to 2100 per land grid cell. CO2 sequestered by plants and incorporated in new tissue in plant carbon pools. The data is licensed under CC-BY.The IMAGE-team would appreciate to be involved in projects using the data. SSP scenarios are documented in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
API Endpoint
file_copy
Pbl image ssp scenarios - bevolkings dichtheid (5 arcmin)
Pbl image ssp scenarios - population density (5 arcmin)
Mondiale bevolkings dichtheid per rastercel van 1970 tot 2100. Data is beschikbaar onder CC-BY licentiie. Het IMAGE-team wil graag betrokken worden bij projecten die de data gebruiken. Documentatie over SSP scenario' s is te vinden in het artikel: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
Global population density from 1970 to 2100 per land grid cell. The data is licensed under CC-BY. The IMAGE-team would appreciate cooperation when data is used. SSP scenarios are documented in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
API Endpoint
file_copy
Pbl image ssp scenarios - maandelijkse neerslag (30 arcmin)
Pbl image ssp scenarios - monthly precipitation (30 arcmin)
Mondiale maandelijkse neerslag van 1970 to 2100 per land rastercel. De data is beschikbaar onder CC-BY licentie. Het IMAGE-team wil graag betrokken worden bij projecten die de data gebruiken. Documentatie over de SSP scenario's is te vinden in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
Global monthly precipitation from 1970 to 2100 per land grid cell. The data is licensed under CC-BY. The IMAGE-team would appreciate to be involved in projects using the data. SSP scenarios are documented in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
API Endpoint
file_copy
Pbl image ssp scenarios - maandelijkse temperatuur (30 arcmin)
Pbl image ssp scenarios - monthly temperature (30 arcmin)
Mondiale jaarlijkse temperatuur van 1970 to 2100 per land rastercel. De data is beschikbaar onder CC-BY licentie. Het IMAGE-team wil graag betrokken worden bij projecten die de data gebruiken. Documentatie over de SSP scenarios is te vinden in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
Global monthly temperature from 1970 to 2100 per land grid cell. The data is licensed under CC-BY. The IMAGE-team would appreciate to be involved in projects using the data. SSP scenarios are documented in: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008
API Endpoint
file_copy
Sky view factor van nederland
Sky view factor of the netherlands
0.5-m Sky View Factor van Nederland gebaseerd op AHN2 hoogte dataset
An important variable to calculate local temperatures is the Sky View Factor (SVF) which is the fraction of sky visible from the ground. The SVF depends on the height of the obstacles in the surroundings of a given location. The goal is to capture small features like houses and trees throughout the Netherlands at a very high resolution. This dataset comprises the Sky View Factor of The Netherlands at 0.5 meter resolution raster based on Actual Height Model of the Netherlands (AHN2) elevation dataset.
API Endpoint
file_copy
Temperatuur - geinterpoleerde dagelijkse gemiddelde temperatuur in nederland
Temperature - gridded daily mean temperature in the netherlands
Gridbestanden van dagelijkse gemiddelde temperatuur in Nederland. Gebaseerd op 33-35 automatische waarneemstations van het KNMI.
Gridded files of daily mean temperature in the Netherlands. Based on 33 -35 automatic weather stations of the KNMI.
API Endpoint
file_copy
Temperatuur - langjarig gemiddelde 1981-2010 - gemiddelde maandtemperatuur
Temperature - long term average 1981-2010 - average monthly temperature
Grid bestanden van gemiddelde maandtemperatuur in Nederland over de periode 1981-2010 (normaalperiode). Gebaseerd op 28 automatische waarneemstations
Gridded files of average monthly temperature in the Netherlands over the period 1981-2010 (normal period). Based on 28 automatic weather stations.
API Endpoint
file_copy
Temperatuur - langjarig gemiddelde 1981-2010 - gemiddelde jaartemperatuur
Temperature - long term average 1981-2010 - average yearly temperature
Grid bestanden van gemiddelde jaartemperatuur in Nederland over de periode 1981-2010 (normaalperiode). Gebaseerd op 28 automatische waarneemstations
Gridded files of average yearly temperature in the Netherlands over the period 1981-2010 (normal period). Based on 28 automatic weather stations.
API Endpoint
file_copy
Temperatuur - geinterpoleerde dagelijkse minimum temperatuur in nederland
Temperature - gridded daily minimum temperature in the netherlands
Gridbestanden van dagelijkse minimum temperatuur in Nederland. Gebaseerd op 33-35 automatische waarneemstations van het KNMI.
Gridded files of daily minimum temperature in the Netherlands. Based on 33 -35 automatic weather stations of the KNMI.
API Endpoint
file_copy
Temperatuur - langjarig gemiddelde 1981-2010 -gemiddelde minimumtemperatuur per maand
Temperature - long term average 1981-2010 - average monthly minimum temperature
Grid bestanden van gemiddelde minimum maandtemperatuur in Nederland over de periode 1981-2010 (normaalperiode). Gebaseerd op 28 automatische waarneemstations
Gridded files of average monthly minimum temperature in the Netherlands over the period 1981-2010 (normal period). Based on 28 automatic weather stations.
API Endpoint
file_copy
Temperatuur - langjarig gemiddelde 1981-2010 - gemiddelde minimumtemperatuur per jaar
Temperature - long term average 1981-2010 - average yearly minimum temperature
Grid bestanden van gemiddelde minimum jaartemperatuur in Nederland over de periode 1981-2010 (normaalperiode). Gebaseerd op 28 automatische waarneemstations Grid bestanden van gemiddelde minimum jaartemperatuur in Nederland over de periode 1981-2010 (normaalperiode). Gebaseerd op 28 automatische waarneemstations
Gridded files of average yearly minimum temperature in the Netherlands over the period 1981-2010 (normal period). Based on 28 automatic weather stations.
API Endpoint
file_copy
Temperatuur - geinterpoleerde dagelijkse maximum temperatuur in nederland
Temperature - gridded daily maximum temperature in the netherlands
Gridbestanden van dagelijkse maximum temperatuur in Nederland. Gebaseerd op 33-35 automatische waarneemstations van het KNMI.
Gridded files of daily maximum temperature in the Netherlands. Based on 33 -35 automatic weather stations of the KNMI.
API Endpoint
file_copy
Temperatuur - langjarig gemiddelde 1981-2010 -gemiddelde maximumtemperatuur per maand
Temperature - long term average 1981-2010 - average monthly maximum temperature
Grid bestanden van gemiddelde maximum maandtemperatuur in Nederland over de periode 1981-2010 (normaalperiode). Gebaseerd op 28 automatische waarneemstations
Gridded files of average monthly maximum temperature in the Netherlands over the period 1981-2010 (normal period). Based on 28 automatic weather stations.
API Endpoint
file_copy
Tempereratuur - langjarig gemiddelde 1981-2010 - gemiddelde maximumtemperatuur per jaar
Temperature - long term average 1981-2010 - average yearly maximum temperature
Grid bestanden van gemiddelde maximum jaartemperatuur in Nederland over de periode 1981-2010 (normaalperiode). Gebaseerd op 28 automatische waarneemstations.
Gridded files of average yearly maximum temperature in the Netherlands over the period 1981-2010 (normal period). Based on 28 automatic weather stations.
API Endpoint
file_copy
Aardbevingen - complete catalogus voor nederland en omgeving
Earthquakes - complete catalogue for the netherlands and near surrounding
Deze dataset bevat de locatie (epicentrum), tijdstip (UTC), magnitude, diepte [km] en het type aardbeving van alle aardbevingen in en rondom Nederland. In de locatie van deze epicentra zit een onzekerheid van circa 1 kilometer (horizontaal). Het type aardbeving onderscheidt natuurlijke (tektonische) aardbevingen en geïnduceerde (opgewekte) aardbevingen. Het seismisch meetnetwerk van het KNMI bestaat uit boorgat geofoons (tot 300 m diep), accelerometers en breedband seismometers.
This dataset contains the location (epicentre), origin time (UTC), magnitude, depth [km] and type of all the earthquakes in and around the Netherlands. The location of the epicentre has an uncertainty of approx. 1 kilometer (horizontal). The type of earthquake distinguishes between natural (tectonic) earthquakes and induced earthquakes. The seismic network of the KNMI consists of geophones in boreholes (up to 300 m depth), accelerometers, and "broadband" seismometers.
API Endpoint
file_copy
Aardbevingen - feiten en cijfers voor groningen-gasveld
Earthquakes - facts and figures for the groningen gas field
Deze dataset bevat het aantal aardbevingen, de bijbehorende incidentparameters en de trendparameters van bevingen uit de KNMI-catalogus die plaatsvonden in het Groningse gasveld. Het aantal aardbevingen is gecategoriseerd op jaar en magnitude. De incidentparameters zijn de maximale PGA- en PGV-waarden van de laatste aardbeving met een magnitude >= 2.0 verwerkt door het KNMI RRSM-systeem. De trendparameters (aantal aardbevingen en maximale aardbevingsdichtheid) worden berekend volgens de definitie van SodM. Disclaimer: Nieuwe aardbevingen worden door middel van een automatische procedure, op basis van de locatie, toegekend aan het Groningen gasveld. Het kan voorkomen dat, na handmatige analyse, de beving toch toegekend wordt aan een andere bron van geïnduceerde seismiciteit, waardoor de lijst van aardbevingen behorende bij het Groninger gasveld kan wijzigen.
This dataset contains the number of earthquakes, incident-parameters and trend-parameters from the earthquakes in the KNMI catalogue that took place on the Groningen gas field. The number of earthquakes are categorized by year and magnitude. The incident-parameters are the maximum PGA and PGV values of the last earthquake with magnitude >= 2.0 processed by KNMI's RRSM system. The trend-parameters (number of earthquakes and maximum earthquake density) are computed following the definition by SodM. Disclaimer: New earthquakes are assigned to the Groningen gas field by means of an automatic procedure, based on the location. It is possible that, after manual analysis, the quake is nevertheless attributed to another source of induced seismicity, as a result of which the list of earthquakes belonging to the Groningen gas field may change.
API Endpoint
file_copy
Aardbevingen - laatste 100 aardbevingen voor nederland en omgeving
Earthquakes - last 100 earthquakes in the netherlands and near surrounding
Deze dataset bevat de locatie (epicentrum), tijdstip (UTC), magnitude, diepte[km] en het type aardbeving van de laatste 100 aardbevingen in en rondom Nederland. In de locatie van deze epicentra zit een onzekerheid van circa 1 kilometer (horizontaal). Het type aardbeving onderscheidt natuurlijke (tektonische) aardbevingen en geïnduceerde (opgewekte) aardbevingen. Het seismisch meetnetwerk van het KNMI bestaat uit boorgat geofoons (tot 300 m diep), accelerometers en breedband seismometers.
This dataset contains the location (epicentre), origin time (UTC), magnitude, depth [km] and type of the last 100 earthquakes in and around the Netherlands. The location of the epicentre has an uncertainty of approx. 1 kilometer (horizontal). The type of earthquake distinguishes between natural (tectonic) earthquakes and induced earthquakes. The seismic network of the KNMI consists of geophones in boreholes (up to 300 m depth), accelerometers, and "broadband" seismometers.
API Endpoint
file_copy
Aardbevingen - afbeeldingen van gescande analoge seismogrammen van stations in nederland
Earthquakes - images of scanned analog seismograms from stations in the netherlands
Deze dataset bevat afbeeldingen van gescande analoge seismogrammen voor historische aardbevingen. Ze behoren tot de oude instrumentatie van de volgende KNMI-seismische stations in Nederland: De Bilt (DBN), Epen (ENN), Heerlen (HEE), Ravensbos (RSB), Witteveen (WIT) en Winterswijk (WTS). De verschillende delen van de naam van de afbeeldingen komen overeen met: stationscode, kanaalcode, instrumentcode, tijd van de eerste minuut van het seismogram, tijd van het einde van het seismogram (bij benadering) en het versienummer. De volledige beschrijving van de stations, hun instrumentatie en de kanaalcodes zijn te vinden in het volgende rapport: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR245.pdf
This dataset contains images of scanned analog seismograms for historical earthquakes. They belong to the old instrumentation of the following KNMI seismic stations in the Netherlands: De Bilt (DBN), Epen (ENN), Heerlen (HEE), Ravensbos (RSB), Witteveen (WIT) and Winterswijk (WTS). The different parts of the name of the images correspond to: station code, channel code, instrument code, time of the first minute of the seismogram, time of the end of the seismogram (approximate) and version number. The complete description of the stations, their instrumentation and the channel codes can be found in the following report: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR245.pdf
API Endpoint
file_copy
Antieke waarnemingen in nederland
Historic observations of the netherlands
Al vanaf het eind van de 17e eeuw werden in Nederland regelmatig instrumentele waarnemingen aan het weer verricht. Op het KNMI is een inventarisatie uitgevoerd naar deze periode van voor 1854. Van de hier beschikbare reeksen bleken de waarnemingen voldoende regelmatig en lang genoeg achter elkaar uitgevoerd.
Instrumental observations of the weather have been regularly performed in the Netherlands since the end of the 17th century. An inventory was made of this period before 1854 at KNMI. The observations of the series available here appeared to have been carried out sufficiently regularly and long enough in succession.
API Endpoint
file_copy
Zeeijs - ascat-a arctische dagelijkse zeeijsbedekking en backscatter kaarten
Sea ice - ascat-a arctic daily sea ice extent and backscatter maps
Deze dataset bevat dagelijkse kaarten van de zeeijsbedekking en de radar backscatter van de ASCAT-A scatterometer op Metop-A. Voor meer informatie zie de Engelstalige abstract.
The sea ice extent and normalized backscatter from the ASCAT scatterometer on Metop-A result from the Bayesian discrimination of measured backscatter distances to prescribed ocean wind and sea ice geophysical model functions. The sea ice product contains the Bayesian sea ice probability and a proxy age of sea ice mapped onto 12.5 km polar stereographic grids. The sea ice extent is formed when the sea ice probability crosses a certain threshold, and the proxy age of sea ice is converted to (normalized VV C-band) sea ice backscatter using the instructions detailed in the User Manual. The EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF) and KNMI present a first version of a consistent long-term record of sea ice extent and backscatter from satellite scatterometry (ERS, Quikscat and ASCAT) dating back from 1992 to 2016. The sea ice extents from scatterometers show good agreement with the global sea ice concentration climate data records from passive microwave instruments during the winter months, but present notable differences during the summer months, scatterometers being more inclusive regarding the detection of lower concentration and melting ice. The scatterometer record also monitors the evolution of sea ice backscatter, which is typically used to separate multiyear from first year ice, and informs about the physical characteristics of the most dominant sea ice types. Note that these data records are not officially committed OSI SAF products. They are a by-product of the scatterometer wind data record generation and are needed to distinguish between open water (where winds can be retrieved) and ice-covered areas. All intellectual property rights of the OSI SAF products belong to EUMETSAT. The use of these data sets is granted to every interested user, free of charge. If you wish to use these data, EUMETSAT's copyright credit must be shown by displaying the words "copyright (year) EUMETSAT" on each of the products used.
API Endpoint
file_copy
Zeeijs - ascat-a antarctische dagelijkse zeeijsbedekking en backscatter kaarten
Sea ice - ascat-a antarctic daily sea ice extent and backscatter maps
Deze dataset bevat dagelijkse kaarten van de zeeijsbedekking en de radar backscatter van de ASCAT-A scatterometer op Metop-A. Voor meer informatie zie de Engelstalige abstract.
The sea ice extent and normalized backscatter from the ASCAT scatterometer on Metop-A result from the Bayesian discrimination of measured backscatter distances to prescribed ocean wind and sea ice geophysical model functions. The sea ice product contains the Bayesian sea ice probability and a proxy age of sea ice mapped onto 12.5 km polar stereographic grids. The sea ice extent is formed when the sea ice probability crosses a certain threshold, and the proxy age of sea ice is converted to (normalized VV C-band) sea ice backscatter using the instructions detailed in the User Manual. The EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF) and KNMI present a first version of a consistent long-term record of sea ice extent and backscatter from satellite scatterometry (ERS, Quikscat and ASCAT) dating back from 1992 to 2016. The sea ice extents from scatterometers show good agreement with the global sea ice concentration climate data records from passive microwave instruments during the winter months, but present notable differences during the summer months, scatterometers being more inclusive regarding the detection of lower concentration and melting ice. The scatterometer record also monitors the evolution of sea ice backscatter, which is typically used to separate multiyear from first year ice, and informs about the physical characteristics of the most dominant sea ice types. Note that these data records are not officially committed OSI SAF products. They are a by-product of the scatterometer wind data record generation and are needed to distinguish between open water (where winds can be retrieved) and ice-covered areas. All intellectual property rights of the OSI SAF products belong to EUMETSAT. The use of these data sets is granted to every interested user, free of charge. If you wish to use these data, EUMETSAT's copyright credit must be shown by displaying the words "copyright (year) EUMETSAT" on each of the products used.
API Endpoint
file_copy
Wolken - baltex bridge cloud meetcampagne augustus-september 2001 in cabauw
Clouds - baltex bridge cloud campaign august-september 2001 at cabauw
De BALTEX BRIDGE CAMPAIGN (BBC): een integrale benadering voor een beter begrip van wolken. De BBC werd uitgevoerd met Cabauw (Nederland) als centrale meetfaciliteit. Cabauw was een onderdeel van een regionaal netwerk dat bestond uit 10 remote sensing stations in een gebied van 100 x 100 km in midden Nederland. Vliegtuigwaarnemingen, satelliet analyse, en modelering waren geconcentreerd rond Cabauw. De campagne duurde van 1 augustus t/m eind september 2001. Een Microgolf Intercomparison Campaing (MICAM) vormde de start van de campagne. Na 2 weken werden de microgolfradiometers verdeeld over het regionale netwerk waarin continu wolken en stralingsmetingen werden uitgevoerd met wolkenhoogtemeters, IR radiometers en pyranometers. In situ metingen met drie vliegtuigen en een zeppelin aan een lier werden uitgevoerd in september.
The BALTEX BRIDGE CAMPAIGN: An integrated approach for a better understanding of clouds. The BBC was performed around a central experimental facility at Cabauw, Netherlands. Cabauw was part of a regional network consisting of 10 remote sensing stations covering a region of 100 km x 100 km in the central Netherlands. Aircraft observations, satellite analysis, and atmospheric modeling were centered around Cabauw. The campaign lasted from 1 August until the end of September 2001. A Microwave Intercomparison Campaign (MICAM) at Cabauw marked the beginning of the campaign. After 2 weeks the microwave radiometers were distributed over the regional network that performed continuous cloud and radiation observations using lidar ceilometers, infrared radiometers, and pyranometers. In situ cloud and radiation measurements by three aircraft and a tethered balloon were performed in September.
Externe dataset
External dataset
help
Wolken - bbc2 meetcampagne mei 2003 in cabauw
Clouds - bbc2 campaign may 2003 at cabauw
De meetcampagne BBC2 werd in Cabauw (Nederland) gehouden van 3 t/m 24 mei 2003. Deze campagne was gezamenlijk georganiseerd door de Univ. van Bonn en het KNMI. Univ. van Bonn was coordinator van het duitse 4DCLOUD-project, KNMI is coordinator van de Cabauw atmosferische onderzoeksfaciliteit en lid van het CESAR consortium. Naast deze twee onderzoeksgroepen namen ook andere instituten deel, met in totaal zo'n 100 onderzoekers uit 20 instituten. Omdat de meeste doelstellingen en de onderzoekers hetzelfde waren als die van de BBC campagne in 2001, werd deze campagne BBC2 genoemd. Hoewel wolken en straling het onderwerp waren werd er ook onderzoek gedaan naar turbulentie in de grenslaag, en kleinschalige patronen in neerslag. Voor deze metingen werden vliegtuigen, radiosonde, en diverse actieve en passieve Remote Sensing systemen ingezet. Turbulentie metingen werden vanaf diverse meetplatforms gedaan, inclusief metingen inde 213 m hoge meetmast.
From May 3rd till 24th 2003, the intensive (cloud) measurement campaign "BBC2" was held at Cabauw, the Netherlands. The BBC2 campaign was jointly organized by the University of Bonn and KNMI. The University of Bonn was coordinator of the German 4DCLOUDS-project, KNMI is coordinator of the Cabauw atmospheric research observatory and member of the Dutch CESAR consortium. Beside these two research groups a number of other institutes has joint individually, in total some 100 scientists from 20 institutes participated. As most objectives and many participants are the same as those of the Baltex Bridge Campaign (BBC) in August-September 2001 organized in the framework of CLIWA-NET and 4DCLOUDS, the campaign has been named BBC2. Although the focus of the campaign was on clouds and radiation, other subjects of research were of interest like turbulence in the atmospheric boundary layer and small scale structure of rainfall. Instrumentation deployed covers a wide range of important parameters. A number of advanced active and passive remote sensing systems was operated in Cabauw. In-situ particle probes were operated on aircrafts an from a tethered balloon. Radiation sensors for long and short wave range were mounted on aircrafts and operated on the ground. Turbulence measurements were performed on the different platforms, including the 213 m high meteorological tower. Radiosondes were launched regularly during the campaign.
Externe dataset
External dataset
help
Wolken - hoogte en bedekkingsgraad per 10 minuten
Clouds - height and coverage at a 10 minute interval
Deze dataset is tot stand gekomen door gebruik te maken van metingen van wolkenhoogtemeters en een algoritme voor de bedekkingsgraad. De dataset is niet gevalideerd en ontbrekende waarden zijn niet aangevuld.
This dataset is constructed using measurements of cloudheight-sensors and a algorithm for coverage. The dataset is neither validated nor are missing values completed.
API Endpoint
file_copy
Bodemtemperaturen - temperaturen op verschillende dieptes per 10 minuten
Soiltemperatures - temperatures at various depths at a 10 minute interval
Deze dataset is tot stand gekomen door gebruik te maken van metingen van temperatuursensoren op verschillende dieptes. De dataset is niet gevalideerd en ontbrekende waarden zijn niet aangevuld
This dataset is constructed using measurements of temperature-sensors at various depths. The dataset is neither validated nor are missing values completed.
API Endpoint
file_copy
Bewolking - gekalibreerde backscatterprofielen van chm15k ceilometers in het knmi meetnet, 5 minuten gemiddelde data
Clouds - calibrated attenuated backscatter profiles from chm15k ceilometers in the knmi observation network, 5 minute averaged data
Beschrijving niet beschikbaar.
This dataset contains calibrated attenuated backscatter profiles from the CHM15k ceilometer, a one-wavelength backscatter lidar operating at 1064 nm. It includes calibrated, unvalidated daily aggregated files at five sites: Cabauw, De Kooy, Groningen Airport Eelde, Maastricht Aachen Airport and Vlissingen. Level 2 data processing is performed by the Eumetnet E-PROFILE ALC data hub: https://www.eumetnet.eu/activities/observations-programme/current-activities/e-profile/. Vertical resolution 30 m, time resolution 5 minutes.
API Endpoint
file_copy
Bewolking - wolkenbasishoogten en backscatterprofielen van chm15k ceilometers in het knmi meetnet, 12 seconden sensordata
Clouds - cloud base heights and backscatter profiles from chm15k ceilometers in the knmi observation network, 12 second instrument data
Beschrijving niet beschikbaar.
This dataset contains backscatter profiles from the CHM15k ceilometer, a one-wavelength backscatter lidar operating at 1064 nm. It includes daily uncalibrated, unvalidated data reported by the instrument at five sites: Cabauw, De Kooy, Groningen Airport Eelde, Maastricht Aachen Airport and Vlissingen. Retrieved cloud base heights up to 3 layers, sky condition information and aerosol layer height, based on manufacturer algorithms are included. Vertical resolution 10 m, time resolution 12 s
API Endpoint
file_copy
Neerslag - gevalideerde druppelgrootteverdeling gemeten met 2d videodistrometer per minuut in cabauw
Precipitation - unvalidated dropsize distribution measured with 2d video disdrometer at 1 minute interval at cabauw
Niet gevalideerde druppel grootte verdelingen gemeten met een 2D video disdrometer op het remote sensing terrein in Cabauw. Metingen zijn gemiddeld over 1 minuut in klasses van 0.10 mm. Druppels groter dan 6 mm en druppels met een valsnelheid die meer dan 40% afwijkt van de theoretische valsnelheid van een druppel met die specifieke diameter zijn niet verwerkt. Data zijn beschikbaar vanaf 2008-07-01.
Unvalidated drop size distributions as measured by a 2D Video Distromenter at the remote sensing site at Cabauw, averaged over 1 minute periods, with diameter classes of 0.10 mm. Drops larger than 6.00 mm and drops with velocities that deviate more than +-40% of the theoretical fall velocities corresponding to the drop diameter are discarded. Data are available from 2008-07-01.
API Endpoint
file_copy
Straling - bsrn irradiantie metingen met 1 minuut tijdsresolutie in cabauw
Radiation - bsrn irradiance data at 1 minute interval at cabauw
Deze dataset bevat directe, diffuse, globale en neerwaartse langgolvige irradiantie metingen met een tijdsresolutie van 60 seconden. De dataset bevat daarnaast ook de luchttemperatuur, relative vochtigheid en luchtdruk op instrument hoogte. Deze data zijn identiek aan die in het Baseline Surface Radiation Network (BSRN) centrale database (www.pangaea.de/PHP/BSRN_Status.php). Voor informatie over de releases zie: www.bsrn.awi.de/en/data/ conditions_of_data_release/details/
Dataset contains direct, diffuse, global and downward longwave irradiances at 60 seconds time resolution. Dataset also contains air temperature, relative humidity and air pressure at instrument height. Quantities are identical to the ones found in the Baseline Surface Radiation Network (BSRN) central archive (www.pangaea.de/PHP/BSRN_Status.php). For release guidelines see: www.bsrn.awi.de/en/data/ conditions_of_data_release/details/ .
API Endpoint
file_copy
Aerosol - wolken condensatiekern metingen op 60 m hoogte in de cabauw mast
Aerosol - cloud condensation nuclei measurements at 60 m height in cabauw tower
Deze dataset bevat wolken condensatiekernen aantallen (in deeltjes/cm3) en deeltjesgrootteverdeling (bovengrens van de bins is resp. 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 tot 10 micron). De deeltjesgrootteverdeling is uitgedrukt in deeltjes/s voor een continue herhaling van een set van verzadigingsniveaus. Typische operationele instelling was 5 verzadigingsniveaus met 5 tot 10 minuten insteltijd tussen de settings. De CCN counter (Droplet Measurement Technologies) was opgesteld in de kelder van de Cabauw meetmast. De aanvoerleiding had de inlaat opening op 60 m hoogte.
This dataset contains cloud condensation nuclei counts (expressed in counts/cm3) and the particle size distribution (top of bins are 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, up to 10 microns), expressed in counts/s for a continuous repetition of a set of saturation levels. Typical operational parameters are 5 saturation settings, with 5 until 10 minutes settle time between settings. The CCN counter (Droplet Measurement Technologies) is operated in the basement of the Cabauw tower, with an inlet pipe bolted to the tower and has the inlet opening at 60 meters height
API Endpoint
file_copy
Wolken - wolkenbasishoogte en backscatter profielen van ct75 ceilometer met 30 s resolutie in cabauw
Clouds - cloudbase heights and backscatter profiles from ct75 ceilometer at 30 s interval for cabauw
Deze dataset bevat backscatter profielen en systeem status informatie van de CT75 ceilometer met 30 s. tijdsresolutie. Realtime berekende wolkenbases (max. 3 niveau's) zijn eveneens opgeslagen. Vertikale resolutie: backscatter 30m, voor wolkenbasis 15 m.
Dataset contains backscatter profiles and system status signals from CT75 ceilometer at 30 s time resolution. Operational retrieved cloud base heights (up to 3 levels) are included. Vertical resolution: backscatter 30 m, for cloud base 15 m.
API Endpoint
file_copy
Grondwater - dagelijkse grondwaterstand voor 9 locaties in cabauw
Groundwater - daily groundwater levels from 9 locations at cabauw
Grondwaterniveaus in Cabauw zijn gemeten vanaf augustus 2003 op twee lokaties zuid van de mast. Negen piezometers werden op een rij geplaatst. In eerste instantie waren zes van de piezometers uitgerust met een druksensor (merk Keller) die elke 4 uur automatisch de grondwaterstand registreerde. Op 9 juli 2010 werd het interval teruggebracht naar 1 uur. Piezometers die niet geautomatiseerd waren, werden in eerste instantie elke 2 weken handmatig uitgelezen, maar deze periode werd langer naar het einde van de meetreeks.
Groundwater levels at Cabauw have been measured since August 2003 in two fields south of the tower. Nine piezometers were placed in a row. Initially, 6 of those piezometers contained pressure transducers (of the brand Keller) to measure levels automatically every 4 hours. On 9 July 2010, the temporal resolution was increased to hourly. Several sensors have stopped working since 2003. Piezometers that were not measured automatically were measured during each filed visit, which was initially every 2 weeks, but has become longer towards the end of the measurement period.
API Endpoint
file_copy
Grondwater - uurlijkse grondwaterstand voor 9 locaties in cabauw
Groundwater - hourly groundwater levels from 9 locations at cabauw
Grondwaterniveaus in Cabauw zijn gemeten vanaf augustus 2003 op twee lokaties zuid van de mast. Negen piezometers werden op een rij geplaatst. In eerste instantie waren zes van de piezometers uitgerust met een druksensor (merk Keller) die elke 4 uur automatisch de grondwaterstand registreerde. Op 9 juli 2010 werd het interval teruggebracht naar 1 uur. Piezometers die niet geautomatiseerd waren, werden in eerste instantie elke 2 weken handmatig uitgelezen, maar deze periode werd langer naar het einde van de meetreeks.
Groundwater levels at Cabauw have been measured since August 2003 in two fields south of the tower. Nine piezometers were placed in a row. Initially, 6 of those piezometers contained pressure transducers (of the brand Keller) to measure levels automatically every 4 hours. On 9 July 2010, the temporal resolution was increased to hourly. Several sensors have stopped working since 2003. Piezometers that were not measured automatically were measured during each filed visit, which was initially every 2 weeks, but has become longer towards the end of the measurement period.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - gegevens gemeten met een x-band radar op 213 m hoogte in cabauw
Rainfall rate - data measured with an x-band radar at 213 m height in cabauw
Deze dataset bevat post-processed X-band (centrale frequentie: 9,475 GHz) weerradar gegevens gemeten met de motregen radar IDRA van TU- Delft (IRCTR). De data bevat plan-positie indicators (PPI) van specifieke differentiele fase, de differentiele backscatter fase, en de geschatte neerslag intensiteit. IDRA staat boven op de 213 m hoge meetmast in Cabauw en scant horizontaal met een vaste geringe elevatiehoek. Het bereik is 15 km met een radiele resolutie van 30 m. Daarmee geeft IDRA de horizontale verdeling van neerslag rond en boven her CESAR observatorium.
This dataset contains post-processed X-band (central frequency of 9.475 GHz) weather radar data from the TU Delft IRCTR drizzle radar IDRA. It includes plan-position indicators (PPI) of the specific differential phase, the differential backscatter phase, and the estimated rainfall rate. IDRA is mounted at the top of the Cabauw tower at 213 m agl., and is scanning horizontally at a fixed low elevation angle, covering a slant range of 15 km with a range resolution of 30 m. IDRA thus provides the horizontally spatial distribution of precipitation over the CESAR observatory.
API Endpoint
file_copy
Radar reflectiviteit - gegevens gemeten met een x-band radar op 213 m hoogte in cabauw
Radar reflectivity - data measured with an x-band radar at 213 m height in cabauw
Deze dataset bevat X-band (9,475 GHz) weerradar gegevens gemeten met de motregen radar IDRA van TU- Delft (IRCTR). De data bevat plan-positie indicators (PPI) van co-polariseerde refectiviteits metingen met horizontale polarisatie. IDRA staat boven op de 213 m hoge meetmast in Cabauw en scant horizontaal met een vaste geringe elevatiehoek. Het bereik is 15 km met een radiele resolutie van 30 m, of 1,5 km met 3 m resolutie. De antenne van IDRA maakt een volledige horizontale scan per minuut. De dataset bevat een (1) PPI per 5 minuten.
This dataset contains X-band (9.475 GHz) weather radar measurements from the TU Delft IRCTR drizzle radar IDRA. It includes plan-position indicators (PPI) of co-polarised reflectivity measurements at horizontal polarisation. IDRA is mounted at the top of the Cabauw tower and is scanning horizontally at a fixed low elevation angle, covering a radius of 15 km (30 m range resolution) or 1.5 km (3 m range resolution). The antenna of IDRA is rotating at a speed of one round per minute. The dataset contains one PPI every five minutes.
API Endpoint
file_copy
Wolken - bedekkingsgraad bepaald uit infraroodmetingen per 10 minuten voor cesar observatorium
Clouds - cloud cover retrieved from infrared measurements at 10 minute intervals at cesar observatory
Bedekkingsgraad van wolken (totaal, lage -, middel - en hoge bewolking) op basis van infrarood (IR) metingen met een scannende pyrometer (NubiScope) op lokatie CESAR Observatory. De afwijking van de temperatuur van een pixel tov de geschatte achtergrondtemperatuur bepaalt of een pixel als bewolkt of onbewolkt wordt geclassificeerd. Voor meer informatie over CESAR: https://ruisdael-observatory.nl/cesar/
Four cloud cover parameters are retrieved continuously from sky temperature measurements by a scanning infrared radiometer (NubiScope). These parameters are resp. total, low -, middle - and high level cloud cover. Only measurements 20 degrees above horizon are used to create a hemispherical cloud mask. The temperature deviation of a sky pixel from an estimated background sky temperature determines whether a pixel is considered to be cloudy or clear sky. For more information about CESAR: https://ruisdael-observatory.nl/cesar/
API Endpoint
file_copy
Wolken - 2d wolken masker uit infraroodmetingen per 10 minuten voor cesar observatorium
Clouds - 2d cloudmask from infrared measurements at 10 minute intervals at cesar observatory
Twee dimesionale wolkengegevens (IR stralingstemperatuur en wolkenmasker) en bedekkingsgraad (toaal, hoog, midden en laag) afgeleid uit bovenlucht stralingstemperatuur gemeten met een scannende pyrometer. Voor meer informatie over CESAR: https://ruisdael-observatory.nl/cesar/
2-dimensional clouddata (IR brightness temp. and cloudmask) and cloudcover (total, high, middle and low) derived from sky brightness temperatures recorded with a scanning pyrometer. For more information about CESAR: https://ruisdael-observatory.nl/cesar/
API Endpoint
file_copy
Bodem warmte - ongevalideerde temperatuur en warmte flux profielen met 10 minuten tijdsperiode in cabauw
Soil heat - unvalidated soil temperature and heat flux profiles at 10 minute interval at cabauw
Ongevalideerde bodemtemperatuurprofielen en bodemwarmtefluxen in Cabauw op 10 minuten tijdsbasis. De data wordt continue geüpdate, dus het laatste bestand bevat mogelijk nog niet alle data. Voor meer informatie over hoe de data geïnterpreteerd kan worden: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
Unvalidated soil temperature profile and soil heat fluxes at Cabauw at 10 minutes time base. The data is updated realtime, so the last file might not contain all data yet. For more information about how to interpret the data, please read: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
API Endpoint
file_copy
Bodem warmte - gevalideerde temperatuur en warmte flux profielen met 10 minuten tijdsperiode in cabauw
Soil heat - validated soil temperature and heat flux profiles at 10 minute interval at cabauw
Gevalideerde bodemtemperatuurprofielen en bodemwarmtefluxen in Cabauw op 10 minuten tijdsbasis. Voor meer informatie over hoe de data geïnterpreteerd kan worden: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
Validated soil temperature profile and soil heat fluxes at Cabauw at 10 minutes time base. For more information about how to interpret the data, please read: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
API Endpoint
file_copy
Bodem water - ongevalideerde bodemvocht profielen en waterstand in 10 minuten tijdsinterval in cabauw
Soil water - unvalidated soil moisture content profiles and water level at 10 minute interval at cabauw
Ongevalideerde bodemvochtprofielen en grondwaterstanden in Cabauw op 10 minuten tijdsbasis. De data wordt continue geüpdate, dus het laatste bestand bevat mogelijk nog niet alle data. Voor meer informatie over hoe de data geïnterpreteerd kan worden: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
Unvalidated soil moisture content profile and ground water levels at Cabauw at 10 minutes time base.. The data is updated realtime, so the last file might not contain all data yet. For more information about how to interpret the data, please read: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
API Endpoint
file_copy
Bodem water - gevalideerde bodemvocht profielen en waterstand in 10 minuten tijdsinterval in cabauw
Soil water - validated soil moisture content profiles and water level at 10 minute interval at cabauw
Gevalideerde bodemvochtprofielen en grondwaterstanden in Cabauw op 10 minuten tijdsbasis. Voor meer informatie over hoe de data geïnterpreteerd kan worden: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
Validated soil moisture content profile and ground water levels at Cabauw at 10 minutes time base. For more information about how to interpret the data, please read: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
API Endpoint
file_copy
Oppervlaktewater - dagelijkse afvoeren van oppervlakte water voor stroomgebied rond cabauw
Surfacewater - daily surface water discharges in catchment at cabauw
Afvoer is gemeten op drie locaties. Op deze locaties zijn in mei 2007 waterkeringen geinstalleerd op de afvoer nauwkeurig te kunnen bepalen. Een waterkering met V-inkeping nabij de Wielse Kade is gebruikt om de invoer van oppervlakte water in het stroomgebied te meten. Trapezoide Rossum waterkeringen zijn geinstalleerd om de uitstroom (Quot1 en Quot2) te meten. De opzet-afvoer relatie van deze waterkeringen zijn in het laboratorium gecalibreerd. De onzekerheid in de afvoer bepaling kan in sommige situaties aanzienlijk zijn.
Discharge has been measured at three locations. At these locations, measurement weirs have been installed in May 2007 to estimate discharges accurately. A V-notch weir is used to measure the inflow of surface water into the catchment near the Wielse Kade (Qin). Trapezoidal Rossum weirs have been installed to measure outflow (Qout1 and Qout2), of which the stage-discharge relations have been obtained by laboratory calibration. The uncertainty associated with the discharge measurement can be considerable in some cases.
API Endpoint
file_copy
Oppervlaktewater - uurlijkse afvoeren van oppervlakte water voor stroomgebied rond cabauw
Surfacewater - hourly surface water discharges in catchment at cabauw
Afvoer is gemeten op drie locaties. Op deze locaties zijn in mei 2007 waterkeringen geinstalleerd op de afvoer nauwkeurig te kunnen bepalen. Een waterkering met V-inkeping nabij de Wielse Kade is gebruikt om de invoer van oppervlakte water in het stroomgebied (Qin) te meten. Trapezoide Rossum waterkeringen zijn geinstalleerd om de uitstroom (Quot1 en Quot2) te meten. De opzet-afvoer relatie van deze waterkeringen zijn in het laboratorium gecalibreerd. De onzekerheid in de afvoer bepaling kan in sommige situaties aanzienlijk zijn.
Discharge has been measured at three locations. At these locations, measurement weirs have been installed in May 2007 to estimate discharges accurately. A V-notch weir is used to measure the inflow of surface water into the catchment near the Wielse Kade (Qin). Trapezoidal Rossum weirs have been installed to measure outflow (Qout1 and Qout2), of which the stage-discharge relations have been obtained by laboratory calibration. The uncertainty associated with the discharge measurement can be considerable in some cases.
API Endpoint
file_copy
Oppervlakte fluxen - ongevalideerde fluxen of warmte, vocht, straling, impuls en co2 met 10 minuten tijdsperiode in cabauw
Surface fluxes - unvalidated fluxes of heat, humidity, radiation, momentum and co2 at 10 minute interval at cabauw
Ongevalideerde oppervlakte fluxen van netto straling, impuls, voelbare warmte, latente warmte, bodem warmte en koolstof dioxide in Cabauw op 10 minuten tijdsbasis. De data wordt continue geüpdate, dus het laatste bestand bevat mogelijk nog niet alle data. Voor meer informatie over hoe de data geïnterpreteerd kan worden: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
Unvalidated surface fluxes of net radiation, momentum, sensible heat, latent heat, soil heat and carbon dioxide at Cabauw at 10 minutes time base. The data is updated realtime, so the last file might not contain all data yet. For more information about how to interpret the data, please read: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
API Endpoint
file_copy
Oppervlakte fluxen - gevalideerde fluxen van warmte, vocht, straling, impuls en co2 met 10 minuten tijdsperiode in cabauw
Surface fluxes - validated fluxes of heat, humidity, radiation, momentum and co2 at 10 minute interval at cabauw
Gevalideerde oppervlakte fluxen van netto straling, impuls, voelbare warmte, latente warmte, bodem warmte en koolstof dioxide in Cabauw op 10 minuten tijdsbasis. Voor meer informatie over hoe de data geïnterpreteerd kan worden: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
Validated surface fluxes of net radiation, momentum, sensible heat, latent heat, soil heat and carbon dioxide at Cabauw at 10 minutes time base. For more information about how to interpret the data, please read: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
API Endpoint
file_copy
Oppervlakte fluxen - gevalideerde en continue gemaakte fluxen van warmte, vocht, straling, impuls en co2 met 10 minuten tijdsperiode in cabauw
Surface fluxes - validated and gapfilled fluxes of heat, humidity, radiation, momentum and co2 at 10 minute interval at cabauw
Gevalideerde en continu gemaakte oppervlakte fluxen van netto straling, impuls, voelbare warmte, latente warmte, bodem warmte en koolstof dioxide in Cabauw op 10 minuten tijdsbasis. Voor meer informatie over hoe de data geïnterpreteerd kan worden: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
Validated and gapfilled surface fluxes of net radiation, momentum, sensible heat, latent heat, soil heat and carbon dioxide at Cabauw at 10 minutes time base. For more information about how to interpret the data, please read: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
API Endpoint
file_copy
Meteo - ongevalideerde oppervlakte waarnemingen van standaard meteorologische variabelen met 10 minuten tijdsperiode in cabauw
Meteo - unvalidated surface observations of common atmospheric variables at 10 minute interval at cabauw
Ongevalideerde oppervlakte observaties van neerslag, zicht, straling, luchtdruk, windsnelheid, windrichting, temperatuur en dauwpunts temperatuur voor Cabauw op 10 minuten tijdsbasis. Zicht en neerslag type zijn beschikbaar vanaf januari 2008. De data wordt continue geüpdate, dus het laatste bestand bevat mogelijk nog niet alle data. Voor meer informatie over hoe de data geïnterpreteerd kan worden: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
Unvalidated meteorological surface observations of precipitation, visibility, radiation, air pressure, wind speed, wind direction, temperature and dew point at Cabauw at 10 minute time base. Visibility and precipitation type available from January 2008. The data is updated realtime, so the last file might not contain all data yet. For more information about how to interpret the data, please read: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
API Endpoint
file_copy
Meteo - gevalideerde oppervlakte waarnemingen van standaard meteorologische variabelen met 10 minuten tijdsperiode in cabauw
Meteo - validated surface observations of common atmospheric variables at 10 minute interval at cabauw
Gevalideerde oppervlakte observaties van neerslag, zicht, straling, luchtdruk, windsnelheid, windrichting, temperatuur en dauwpunts temperatuur voor Cabauw op 10 minuten tijdsbasis. Zicht en neerslag type zijn beschikbaar vanaf januari 2008. Voor meer informatie over hoe de data geïnterpreteerd kan worden: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
Validated meteorological surface observations of precipitation, visibility, radiation, air pressure, wind speed, wind direction, temperature and dew point at Cabauw at 10 minute time base. Visibility and precipitation type available from January 2008. For more information about how to interpret the data, please read: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
API Endpoint
file_copy
Meteo - gevalideerde en continue gemaakte oppervlakte waarnemingen van standaard meteorologische variabelen met 10 minuten tijdsperiode in cabauw
Meteo - validated and gapfilled surface observations of common atmospheric variables at 10 minute interval at cabauw
Gevalideerde en continu gemaakte oppervlakte observaties van neerslag, zicht, straling, luchtdruk, windsnelheid, windrichting, temperatuur en dauwpunts temperatuur voor Cabauw op 10 minuten tijdsbasis. Zicht en neerslag type zijn beschikbaar vanaf januari 2008. Voor meer informatie over hoe de data geïnterpreteerd kan worden: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
Validated and gapfilled meteorological surface observations of precipitation, visibility, radiation, air pressure, wind speed, wind direction, temperature and dew point at Cabauw at 10 minutes time base. Visibility and precipitation type available from January 2008. For more information about how to interpret the data, please read: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
API Endpoint
file_copy
Straling - ongevalideerde oppervlakte kort- en langgolvige straling zowel inkomende als uitgaande, met 10 minuten tijdsperiode in cabauw
Radiation - unvalidated surface long and shortwave radiation, both in and outgoing at 10 minute interval at cabauw
Ongevalideerde kortgolvige en langgolvige opwaartse en neerwaartse straling bij het oppervlak van Cabauw op 10 minuten tijdsbasis. De data wordt continue geüpdate, dus het laatste bestand bevat mogelijk nog niet alle data. Voor meer informatie over hoe de data geïnterpreteerd kan worden: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
Unvalidated short wave and longwave in and outgoing radiation at the surface from Cabauw at 10 minute timebasis. The data is updated realtime, so the last file might not contain all data yet. For more information about how to interpret the data, please read: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
API Endpoint
file_copy
Straling - gevalideerde oppervlakte kort- en langgolvige straling zowel inkomende als uitgaande, met 10 minuten tijdsperiode in cabauw
Radiation - validated surface long and shortwave radiation, both in and outgoing at 10 minute interval at cabauw
Gevalideerde kortgolvige en langgolvige opwaartse en neerwaartse straling bij het oppervlak van Cabauw op 10 minuten tijdsbasis. Voor meer informatie over hoe de data geïnterpreteerd kan worden: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
Validated short wave and longwave in and outgoing radiation at the surface from Cabauw at 10 minute timebasis. For more information about how to interpret the data, please read: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
API Endpoint
file_copy
Straling - gevalideerde en continue gemaakte oppervlakte kort- en langgolvige straling zowel inkomende als uitgaande, met 10 minuten tijdsperiode in cabauw
Radiation - validated and gapfilled surface long and shortwave radiation, both in and outgoing at 10 minute interval at cabauw
Gevalideerde en continu gemaakte kortgolvige en langgolvige opwaartse en neerwaartse straling bij het oppervlak van Cabauw op 10 minuten tijdsbasis. Voor meer informatie over hoe de data geïnterpreteerd kan worden: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
Validated and gapfilled short wave and longwave in and outgoing radiation at the surface from Cabauw at 10 minutes timebasis. For more information about how to interpret the data, please read: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
API Endpoint
file_copy
Radar - tara radar multi-beam doppler en polarimetrische metinge in cabauw
Radar - tara radar processed multi-beam doppler data for cabauw
Deze dataset bevat S-band (3,298 GHz) radar metingen met de TARA, TU-Delft Transportable Atmospheric RAdar. De dataset bevat profielen van de equivalente reflectiviteits factor. En verder de horizontale windsnelheid (grootte en richting) en de vertikale Doppler snelheidsprofielen. TARA is geplaatst op het Remote Sensing terrein in Cabauw. Het is een zeer gevoelige radar die tijd-hoogte indicatoren levert.
This dataset contains S-band (central frequency of 3.298 GHz) radar measurements from the TU Delft transportable atmospheric radar TARA. It includes profiles of the equivalent reflectivity factor. Further, the horizontal wind (speed and direction) and the vertical Doppler velocity profiles are supplied. TARA is placed at the remote sensing site at Cabauw. It is a very sensitive profiling radar providing time-height indicators.
API Endpoint
file_copy
Bodemvocht - dagelijkse waarden gemeten om middernacht lokale tijd in cabauw
Soilmoisture - daily values taken with a tdr array at midnight local time at cabauw
Volumetrisch bodemvocht dagelijks gemeten tussen 6 nov. 2003 en 19 aug. 2010 met een TDR systeem dat is ontwikkeld door Heimovaara and Bouten. Deze TDR bestond uit 6 arrays van 6 sensoren tussen 5 en 73 cm beneden het oppervlak. Deze 6 arrays waren gelijkmatig gepositioneerd op een cirkel met een diameter van 9 m. De TDR is gecalibreerd door met niet verstoorde samples (20 cm doorsnede en hoogte) in het lab de TDR metingen te vergelijken met onafhankelijk gemeten waardes. De metingen in het veld zijn genomen om middernacht lokale tijd maar zonder rekening te houden met zomertijd.
Volumetric soil moisture contents have been measured daily between 6 november 2003 and 19 August 2010 with a TDR set-up developed by Heimovaara and Bouten consisting of six arrays of six sensors between 5 and 73 cm below the soil surface. The six arrays were positioned on the perimeter of a circle with a diameter of 9 m with equal distances. The TDR was calibrated by taking 6 undisturbed soil samples (diameter: 20 cm; height: 20 cm) into the lab and comparing independently measured volumetric soil moisture contents to the TDR measurements. Measurements were performed at midnight local time, without taking daylight savings time into account.
API Endpoint
file_copy
Aerosol - pm2.5 massa concentratie metingen in cabauw
Aerosol - pm2.5 mass concentration measurements at cabauw
Deze dataset bevat fijnstof massa concentratie metingen met een TEOM 1400a sensor eenheid in combinatie met een Series8500 FDMS monitor. Dit systeem is geplaatst in een PortaKabin 500 m noord van de Cabauw meetmast.
This dataset contains particulate matter mass concentration measurements using a TEOM 1400a sensor unit in combination with Series8500 FDMS monitor. The instrument is located in a Portakabin 500m north from the Cabauw tower.
API Endpoint
file_copy
Meteo - ongevalideerde mastmetingen van wind, dauwpunt, temperatuur en zicht met 10 minuten tijdsperiode in cabauw
Meteo - unvalidated tower profiles of wind, dew point, temperature and visibility at 10 minute interval at cabauw
Ongevalideerde meteorologische profielwaarnemingen van windsnelheid, windrichting, temperatuur, dauwpunts temperatuur en zicht van de 200m Cabauw mast op 10 minuten tijdsbasis. De data wordt continue geüpdate, dus het laatste bestand bevat mogelijk nog niet alle data. Voor meer informatie over hoe de data geïnterpreteerd kan worden: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
Unvalidated meteorological profile observations of wind speed, wind direction, temperature, dew point and visibility from the 200m Cabauw tower at 10 minute time base. The data is updated realtime, so the last file might not contain all data yet. For more information about how to interpret the data, please read: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
API Endpoint
file_copy
Meteo - gevalideerde mastmetingen van wind, dauwpunt, temperatuur en zicht met 10 minuten tijdsperiode in cabauw
Meteo - validated tower profiles of wind, dew point, temperature and visibility at 10 minute interval at cabauw
Gevalideerde meteorologische profielwaarnemingen van windsnelheid, windrichting, temperatuur, dauwpunts temperatuur en zicht van de 200m Cabauw mast op 10 minuten tijdsbasis. Voor meer informatie over hoe de data geïnterpreteerd kan worden: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
Validated meteorological profile observations of wind speed, wind direction, temperature, dew point and visibility from the 200m Cabauw tower at 10 minute time base. For more information about how to interpret the data, please read: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
API Endpoint
file_copy
Meteo - gevalideerde en continue gemaakte mastmetingen van wind, dauwpunt, temperatuur en zicht met 10 minuten tijdsperiode in cabauw
Meteo - validated and gapfilled tower profiles of wind, dew point, temperature and visibility at 10 minute interval at cabauw
Gevalideerde en continu gemaakte meteorologische profielwaarnemingen van windsnelheid, windrichting, temperatuur, dauwpunts temperatuur en zicht van de 200m Cabauw mast op 10 minuten tijdsbasis. Voor meer informatie over hoe de data geïnterpreteerd kan worden: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
Validated and gapfilled meteorological profile observations of wind speed, wind direction, temperature, dew point and visibility from the 200 m Cabauw tower at 10 minutes time base. For more information about how to interpret the data, please read: http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR384.pdf.
API Endpoint
file_copy
Wolken - uv-lidar ongecalibreerde backscatter met 30 s tijdsresolutie in cabauw
Cloud - uv-lidar uncalibrated attenuated backscatter at 30 s interval at cabauw
Ongecalibreerde verzwakte backscatter met 30 sec. tijdsresolutie en 15 m. vertikale resolutie.
Uncalibrated attenuated backscatter at 30 seconds and 15 meters resolution.
API Endpoint
file_copy
Arctic-invloed van klimaat op neerslag variabiliteit
Arctic-climate state dependence of precipitation variability
Deze dataset bevat de data die is gebruikt voor het paper "Climate state dependence of precipitation variability".
This dataset contains the data used for the following paper: "Climate state dependence of precipitation variability". The following variables are available on a monthly timescale: total precipitation (TP), convective precipitation (CP), large scale precipitation (LSP), evaporation (E), poleward moisture transport (MFatmos), two-metre temperature (T2M), surface temperature (SSTK), sea level pressure (MSL) and geostrophic wind (uwind and vwind). All variables are available for five quasi equilibrium simulations of 400 years length forced with a broad range of CO2 simulations (025xco2, 05xco2, control, 2xco2, 4xco2) from 50N-90N.
API Endpoint
file_copy
Meteo data - waarnemingen van decima, japan, 1700-1860
Meteo data - observations from decima, japan, 1700-1860
In het kader van een langdurige samenwerking tussen Japan en het KNMI – gericht op de reconstructie van het klimaat van Japan in het pre-instrumentale tijdperk – onderzochten we de vooral visuele weergegevens in de dagboeken van het hoofd van de Nederlandse handelspost op het eiland Decima vlak bij Nagasaki. In een pilotstudie hebben we de januari maanden in de periode 1700-1860 geëxtraheerd. In een vervolgstudie zijn alle maanden in de periode 1817-1823 geëxtraheerd. In die periode was Jan Cock Blomhoff hoofd van de handelspost. Samen met de daarna geëxtraheerde Von Siebold data (een aanvullend project), geeft de Cock Blomhoff data een gedetailleerd beeld van het dagelijkse weer van het eiland Kyushy in de 19e eeuw. Met dit rapport worden ook alle data toegankelijk gemaakt en zijn daarmee beschikbaar voor verdere analyse.
In the framework of a long-term joint co-operation between Japan and KNMI aimed at climate reconstruction of Japan in its pre-instrumental era, we now explored the availability of the mostly visual weather data in the daily Diary of the Chief of the Dutch trading post on the island Dejima near Nagasaki. A Pilot project extracted the Januaries of the years 1700-1860; the Follow-up project extracted all months during the period 1817-1823, the term of office of the Chief Jan Cock Blomhoff. Together with the subsequently extracted Von Siebold data 1825-1828 (a supplementary project), the Cock Blomhoff series provides a detailed picture of the Kyushu daily weather in the early 19th century. With this report all data are made systematically accessible and available for further analysis.
API Endpoint
file_copy
Dutch offshore wind atlas - uurlijkse wind snelheid van een les simulaties rond nederlandse windparken
Dutch offshore wind atlas - hourly wind speed from les runs on an area around dutch wind farms
Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) project - dagelijkse files met LES uurgemiddelde windsnelheden voor drie Nederlandse windparken Onderdeel van het DOWA-project is het aanleveren van hoge resolutie (tijd 10 min/ruimte 64x64m) informatie in Nederlandse OWFZ's (offshore wind farm zones). Hier de dagelijkse files met uurgemiddelde windsnelheden (inclusief standaarddeviatie) voor OWFZ's Borssele (exp006), Hollandse Kust Noord (exp101) en Hollandse Kust Zuid (exp205). Meer informatie op de website: www.dutchoffshorewindatlas.nl
Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) project - daily files with LES hourly-averaged wind speeds for three Dutch wind parks Dissemination of high-resolution (time: 10mins; space: 64x64m) information for Dutch OWFZs (offshore wind farm zones) is a deliverable of the DOWA project. This dataset contains daily files with hourly-averaged wind speed (and standard deviation) for OWFZs Borssele (exp006), Hollandse Kust Noord (exp101) and Hollandse Kust Zuid (exp205). More information is available on the DOWA website: www.dutchoffshorewindatlas.nl
API Endpoint
file_copy
Dutch offshore wind atlas - tijdseries voor individuele punten uit een les simulatie rond nederlandse windparken op zee
Dutch offshore wind atlas - time series for individual points from an les run on an area around dutch offshore wind farms
Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) project - LES-tijdseries voor enkele locaties in windparken op zee. Onderdeel van het DOWA-project is het aanleveren van hoge resolutie (tijd 10 min/ruimte 64x64m) informatie in Nederlandse OWFZ's (offshore wind farm zones). Hier tijdsreeksen met 10 minuten gemiddelde waarden voor windsnelheid, windrichting, luchtdruk, relatieve luchtvochtigheid en temperatuur gemaakt met Whiffle's Large Eddie Simulatie model GRASP op basis van tendencies berekend uit ERA5. In het model zijn windparken meegenomen op de momenten dat ze operationeel zijn (geweest). De bestanden met *_fs_* in de naam bevatten "free-stream" velden, dus zonder windparken. Per locatie zijn tijdseries voor verschillende hoogten varierend van 10 tot ongeveer 600m. In de NetCDF files geeft "experiment" aan in welk windpark een punt ligt: Borssele (006), Hollandse Kust Noord (101) or Hollandse Kust Zuid (205). Meer informatie op de website: www.dutchoffshorewindatlas.nl
Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) project - LES-time series at locations in Dutch offshore wind parks. Dissemination of high-resolution (time: 10mins; space: 64x64m) information for Dutch OWFZs (offshore wind farm zones) is a deliverable of the DOWA project. This dataset contains time series with 10 minute averaged wind speed, wind direction, air pressure, relative humidity and temperature from Whiffle's Large Eddie Simulation model GRASP using tendencies constructed from the ECMWF reanalysis ERA5. Wind parks have been included in the LES model for the periods they have been operational. The files with *_fs_* in the file name contain free-stream fields, i.e. without wind parks. The time series contain values at heights from 10 to ca. 600m. The attribute experiment in the NetCDF files indicates the wind park: Borssele (006), Hollandse Kust Noord (101) or Hollandse Kust Zuid (205). More information is available on the DOWA website: www.dutchoffshorewindatlas.nl
API Endpoint
file_copy
Dutch offshore wind atlas - dagelijkse bestanden op alle 2,5 km gridpunten voor het volledige model domein
Dutch offshore wind atlas - daily files of all 2,5 km grid points for the full model domain
Deze data set bevat uitvoer van de model runs die zijn gebruikt voor de Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA), maar op het volledige model domein, op model niveau's en voor meer parameters. DOWA is gevalideerde windklimatologie (en informatie over temperatuur, druk en relatieve vochtigheid) gebaseerd op 10 jaar (2008-2017) modeldata waarbij weermodel HARMONIE-AROME genest is in heranalyse ERA5. Meer informatie op de website: www.dutchoffshorewindatlas.nl. Let op: de proj4 tekst in de NetCDF bestanden is niet correct. Deze moet zijn: +proj=lcc +lat_1=52.500000 +lat_2=52.500000 +lat_0=52.500000 +lon_0=.000000 +k_0=1.0 +x_0=649536.512574 +y_0=1032883.739533 +a=6371220.000000 +b=6371220.000000
This data set contains output from the model runs that were used to produce the Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA), but for the full domain, on model levels and for more parameters. DOWA provides a validated wind climatology based on 10 years (2008-2017) of model data: weather model HARMONIE-AROME is nested in re-analyses ERA5. More information on the website: www.dutchoffshorewindatlas.nl. Note: the proj4 string in the NetCDF file is incorrect. It should be: +proj=lcc +lat_1=52.500000 +lat_2=52.500000 +lat_0=52.500000 +lon_0=.000000 +k_0=1.0 +x_0=649536.512574 +y_0=1032883.739533 +a=6371220.000000 +b=6371220.000000
API Endpoint
file_copy
Dutch offshore wind atlas - dagelijkse bestanden op 10-600 meter hoogte op alle 2,5 km gridpunten voor 2018
Dutch offshore wind atlas - daily files at 10-600 meter height of all 2,5 km grid points for 2018
Deze dataset bevat een uitbreiding voor 2018 van de Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA). DOWA is gevalideerde windklimatologie (en informatie over temperatuur, druk en relatieve vochtigheid) gebaseerd op 10 jaar (2008-2017) modeldata waarbij weermodel HARMONIE-AROME genest is in heranalyse ERA5. Meer informatie op de website: www.dutchoffshorewindatlas.nl. Let op: de proj4 tekst in de NetCDF bestanden is niet correct. Deze moet zijn: +proj=lcc +lat_1=52.500000 +lat_2=52.500000 +lat_0=52.500000 +lon_0=.000000 +k_0=1.0 +x_0=-92963.487426 +y_0=230383.739533 +a=6371220.000000 +b=6371220.000000
This dataset contains an extension for 2018 of the the Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA). DOWA is validated wind climatology (and information on temperature, pressure and relative humidity) based on 10 years (2008-2017) of model data: weather model HARMONIE-AROME is nested in re-analyses ERA5. More information on the website: www.dutchoffshorewindatlas.nl. Note: the proj4 string in the NetCDF file is incorrect. It should be: +proj=lcc +lat_1=52.500000 +lat_2=52.500000 +lat_0=52.500000 +lon_0=.000000 +k_0=1.0 +x_0=-92963.487426 +y_0=230383.739533 +a=6371220.000000 +b=6371220.000000
API Endpoint
file_copy
Dutch offshore wind atlas - dagelijkse bestanden op 10-600 meter hoogte op alle 2,5 km gridpunten
Dutch offshore wind atlas - daily files at 10-600 meter height of all 2,5 km grid points
De Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) is gevalideerde windklimatologie (en informatie over temperatuur, druk en relatieve vochtigheid) gebaseerd op 10 jaar (2008-2017) modeldata waarbij weermodel HARMONIE-AROME genest is in heranalyse ERA5. Meer informatie op de website: www.dutchoffshorewindatlas.nl. Let op: de proj4 tekst in de NetCDF bestanden is niet correct. Deze moet zijn: +proj=lcc +lat_1=52.500000 +lat_2=52.500000 +lat_0=52.500000 +lon_0=.000000 +k_0=1.0 +x_0=-92963.487426 +y_0=230383.739533 +a=6371220.000000 +b=6371220.000000
The Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) is validated wind climatology (and information on temperature, pressure and relative humidity) based on 10 years (2008-2017) of model data: weather model HARMONIE-AROME is nested in re-analyses ERA5. More information on the website: www.dutchoffshorewindatlas.nl. Note: the proj4 string in the NetCDF file is incorrect. It should be: +proj=lcc +lat_1=52.500000 +lat_2=52.500000 +lat_0=52.500000 +lon_0=.000000 +k_0=1.0 +x_0=-92963.487426 +y_0=230383.739533 +a=6371220.000000 +b=6371220.000000
API Endpoint
file_copy
Dutch offshore wind atlas - tijdserie bestanden voor 2018 op 10-600 meter hoogte per individueel 2,5 km gridpunt
Dutch offshore wind atlas - time series files for 2018 at 10-600 meter height at individual 2,5 km grid location
Deze dataset bevat een uitbreding voor 2018 van de Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA). DOWA is gevalideerde windklimatologie (en informatie over temperatuur, druk en relatieve vochtigheid) gebaseerd op 10 jaar (2008-2017) modeldata waarbij weermodel HARMONIE-AROME genest is in heranalyse ERA5. In deze dataset zijn tijdseries van 2018 voor individuele gridpunten beschikbaar. Meer informatie op de website: www.dutchoffshorewindatlas.nl. Let op: de proj4 tekst in de NetCDF bestanden is niet correct. Deze moet zijn: +proj=lcc +lat_1=52.500000 +lat_2=52.500000 +lat_0=52.500000 +lon_0=.000000 +k_0=1.0 +x_0=-92963.487426 +y_0=230383.739533 +a=6371220.000000 +b=6371220.000000
This dataset contains an extension for 2018 of the Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA). DOWA is validated wind climatology (and information on temperature, pressure and relative humidity) based on 10 years (2008-2017) of model data: weather model HARMONIE-AROME is nested in re-analyses ERA5. In this data set time series for individual grid locations are available for 2018. More information on the website: www.dutchoffshorewindatlas.nl. Note: the proj4 string in the NetCDF file is incorrect. It should be: +proj=lcc +lat_1=52.500000 +lat_2=52.500000 +lat_0=52.500000 +lon_0=.000000 +k_0=1.0 +x_0=-92963.487426 +y_0=230383.739533 +a=6371220.000000 +b=6371220.000000
API Endpoint
file_copy
Dutch offshore wind atlas - tijdserie bestanden voor 2008-2017 op 10-600 meter hoogte per individueel 2,5 km gridpunt
Dutch offshore wind atlas - time series files from 2008-2017 at 10-600 meter height at individual 2,5 km grid location
De Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) is gevalideerde windklimatologie (en informatie over temperatuur, druk en relatieve vochtigheid) gebaseerd op 10 jaar (2008-2017) modeldata waarbij weermodel HARMONIE-AROME genest is in heranalyse ERA5. In deze dataset zijn tijdseries van 2008-2017 voor individuele gridpunten beschikbaar. Meer informatie op de website: www.dutchoffshorewindatlas.nl. Let op: de proj4 tekst in de NetCDF bestanden is niet correct. Deze moet zijn: +proj=lcc +lat_1=52.500000 +lat_2=52.500000 +lat_0=52.500000 +lon_0=.000000 +k_0=1.0 +x_0=-92963.487426 +y_0=230383.739533 +a=6371220.000000 +b=6371220.000000
The Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) is validated wind climatology (and information on temperature, pressure and relative humidity) based on 10 years (2008-2017) of model data: weather model HARMONIE-AROME is nested in re-analyses ERA5. In this data set time series for individual grid locations are available. More information on the website: www.dutchoffshorewindatlas.nl. Note: the proj4 string in the NetCDF file is incorrect. It should be: +proj=lcc +lat_1=52.500000 +lat_2=52.500000 +lat_0=52.500000 +lon_0=.000000 +k_0=1.0 +x_0=-92963.487426 +y_0=230383.739533 +a=6371220.000000 +b=6371220.000000
API Endpoint
file_copy
Zeeijs - ers-1 arctische dagelijkse zeeijsbedekking en backscatter kaarten
Sea ice - ers-1 arctic daily sea ice extent and backscatter maps
Deze dataset bevat dagelijkse kaarten van de zeeijsbedekking en de radar backscatter van de AMI scatterometer op ERS-1. Voor meer informatie zie de Engelstalige abstract.
The sea ice extent and normalized backscatter from the AMI scatterometer on ERS-1 result from the Bayesian discrimination of measured backscatter distances to prescribed ocean wind and sea ice geophysical model functions. The sea ice product contains the Bayesian sea ice probability and a proxy age of sea ice mapped onto 12.5 km polar stereographic grids. The sea ice extent is formed when the sea ice probability crosses a certain threshold, and the proxy age of sea ice is converted to (normalized VV C-band) sea ice backscatter using the instructions detailed in the User Manual. The EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF) and KNMI present a first version of a consistent long-term record of sea ice extent and backscatter from satellite scatterometry (ERS, Quikscat and ASCAT) dating back from 1992 to 2016. The sea ice extents from scatterometers show good agreement with the global sea ice concentration climate data records from passive microwave instruments during the winter months, but present notable differences during the summer months, scatterometers being more inclusive regarding the detection of lower concentration and melting ice. The scatterometer record also monitors the evolution of sea ice backscatter, which is typically used to separate multiyear from first year ice, and informs about the physical characteristics of the most dominant sea ice types. Note that these data records are not officially committed OSI SAF products. They are a by-product of the scatterometer wind data record generation and are needed to distinguish between open water (where winds can be retrieved) and ice-covered areas. All intellectual property rights of the OSI SAF products belong to EUMETSAT. The use of these data sets is granted to every interested user, free of charge. If you wish to use these data, EUMETSAT's copyright credit must be shown by displaying the words "copyright (year) EUMETSAT" on each of the products used.
API Endpoint
file_copy
Zeeijs - ers-1 antarctische dagelijkse zeeijsbedekking en backscatter kaarten
Sea ice - ers-1 antarctic daily sea ice extent and backscatter maps
Deze dataset bevat dagelijkse kaarten van de zeeijsbedekking en de radar backscatter van de AMI scatterometer op ERS-1. Voor meer informatie zie de Engelstalige abstract.
The sea ice extent and normalized backscatter from the AMI scatterometer on ERS-1 result from the Bayesian discrimination of measured backscatter distances to prescribed ocean wind and sea ice geophysical model functions. The sea ice product contains the Bayesian sea ice probability and a proxy age of sea ice mapped onto 12.5 km polar stereographic grids. The sea ice extent is formed when the sea ice probability crosses a certain threshold, and the proxy age of sea ice is converted to (normalized VV C-band) sea ice backscatter using the instructions detailed in the User Manual. The EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF) and KNMI present a first version of a consistent long-term record of sea ice extent and backscatter from satellite scatterometry (ERS, Quikscat and ASCAT) dating back from 1992 to 2016. The sea ice extents from scatterometers show good agreement with the global sea ice concentration climate data records from passive microwave instruments during the winter months, but present notable differences during the summer months, scatterometers being more inclusive regarding the detection of lower concentration and melting ice. The scatterometer record also monitors the evolution of sea ice backscatter, which is typically used to separate multiyear from first year ice, and informs about the physical characteristics of the most dominant sea ice types. Note that these data records are not officially committed OSI SAF products. They are a by-product of the scatterometer wind data record generation and are needed to distinguish between open water (where winds can be retrieved) and ice-covered areas. All intellectual property rights of the OSI SAF products belong to EUMETSAT. The use of these data sets is granted to every interested user, free of charge. If you wish to use these data, EUMETSAT's copyright credit must be shown by displaying the words "copyright (year) EUMETSAT" on each of the products used.
API Endpoint
file_copy
Zeeijs - ers-2 arctische dagelijkse zeeijsbedekking en backscatter kaarten
Sea ice - ers-2 arctic daily sea ice extent and backscatter maps
Deze dataset bevat dagelijkse kaarten van de zeeijsbedekking en de radar backscatter van de AMI scatterometer op ERS-2. Voor meer informatie zie de Engelstalige abstract.
The sea ice extent and normalized backscatter from the AMI scatterometer on ERS-2 result from the Bayesian discrimination of measured backscatter distances to prescribed ocean wind and sea ice geophysical model functions. The sea ice product contains the Bayesian sea ice probability and a proxy age of sea ice mapped onto 12.5 km polar stereographic grids. The sea ice extent is formed when the sea ice probability crosses a certain threshold, and the proxy age of sea ice is converted to (normalized VV C-band) sea ice backscatter using the instructions detailed in the User Manual. The EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF) and KNMI present a first version of a consistent long-term record of sea ice extent and backscatter from satellite scatterometry (ERS, Quikscat and ASCAT) dating back from 1992 to 2016. The sea ice extents from scatterometers show good agreement with the global sea ice concentration climate data records from passive microwave instruments during the winter months, but present notable differences during the summer months, scatterometers being more inclusive regarding the detection of lower concentration and melting ice. The scatterometer record also monitors the evolution of sea ice backscatter, which is typically used to separate multiyear from first year ice, and informs about the physical characteristics of the most dominant sea ice types. Note that these data records are not officially committed OSI SAF products. They are a by-product of the scatterometer wind data record generation and are needed to distinguish between open water (where winds can be retrieved) and ice-covered areas. All intellectual property rights of the OSI SAF products belong to EUMETSAT. The use of these data sets is granted to every interested user, free of charge. If you wish to use these data, EUMETSAT's copyright credit must be shown by displaying the words "copyright (year) EUMETSAT" on each of the products used.
API Endpoint
file_copy
Zeeijs - ers-2 antarctische dagelijkse zeeijsbedekking en backscatter kaarten
Sea ice - ers-2 antarctic daily sea ice extent and backscatter maps
Deze dataset bevat dagelijkse kaarten van de zeeijsbedekking en de radar backscatter van de AMI scatterometer op ERS-2. Voor meer informatie zie de Engelstalige abstract.
The sea ice extent and normalized backscatter from the AMI scatterometer on ERS-2 result from the Bayesian discrimination of measured backscatter distances to prescribed ocean wind and sea ice geophysical model functions. The sea ice product contains the Bayesian sea ice probability and a proxy age of sea ice mapped onto 12.5 km polar stereographic grids. The sea ice extent is formed when the sea ice probability crosses a certain threshold, and the proxy age of sea ice is converted to (normalized VV C-band) sea ice backscatter using the instructions detailed in the User Manual. The EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF) and KNMI present a first version of a consistent long-term record of sea ice extent and backscatter from satellite scatterometry (ERS, Quikscat and ASCAT) dating back from 1992 to 2016. The sea ice extents from scatterometers show good agreement with the global sea ice concentration climate data records from passive microwave instruments during the winter months, but present notable differences during the summer months, scatterometers being more inclusive regarding the detection of lower concentration and melting ice. The scatterometer record also monitors the evolution of sea ice backscatter, which is typically used to separate multiyear from first year ice, and informs about the physical characteristics of the most dominant sea ice types. Note that these data records are not officially committed OSI SAF products. They are a by-product of the scatterometer wind data record generation and are needed to distinguish between open water (where winds can be retrieved) and ice-covered areas. All intellectual property rights of the OSI SAF products belong to EUMETSAT. The use of these data sets is granted to every interested user, free of charge. If you wish to use these data, EUMETSAT's copyright credit must be shown by displaying the words "copyright (year) EUMETSAT" on each of the products used.
API Endpoint
file_copy
Meteo data - gecontroleerde klimatologische daggegevens knmi nederland
Meteo data - daily quality controlled climate data knmi, the netherlands
Het KNMI beheert automatische weerstations op land (incl. luchthavens). Op deze weerstations worden meteorologische parameters gemeten zoals temperatuur, neerslag, wind, luchtdruk en globale straling. Alle in real-time ontvangen uurlijkse waarnemingen en metingen worden dagelijks op juistheid en volledigheid gecontroleerd. De gevalideerde gegevens worden gearchiveerd in het Klimatologisch Informatie Systeem (KIS) van het KNMI. Uit de uurgegevens worden daggegevens samengesteld en eens per etmaal wordt de referentie gewasverdamping berekend volgens de methode Makkink. Na bewerking en archivering van de data in KIS kan deze niet meer worden gewijzigd. Dit waarborgt gegevensintegriteit.
KNMI operates automatic weather stations on land (incl. airports). These weather stations measures meteorological parameters such as temperature, precipitation, wind, air pressure and global radiation. On a daily basis all real-time collected observations and measurements (hourly) are validated on correctness and completeness. The validated data is archived in the Klimatologisch Informatie Systeem (KIS) of KNMI. The daily data is composed from hourly data and each day reference evaporation is calculated using the Makkink method. After the data has been processed and archived in KIS, changes are no longer possible. This assures data integrity.
API Endpoint
file_copy
Fequentietabellen 1981-2000
Frequency tables 1981-2000
Frequentietabellen voor verschillende meteorologische grootheden voor verschillende KNMI meetstations, voor de periode 1981-2000.
Frequency tables for different meteorological quantities for different KNMI measuring stations, for the period 1981-2000.
API Endpoint
file_copy
Golfgegevens en zeewatertemperaturen - zeewatertemperaturen, golfperiodes en -hoogtes per 10 minuten
Wavedata and seawatertemperatures - seawatertemperatures, waveperiodes and -heights at a 10 minute interval
Deze dataset is tot stand gekomen door gebruik te maken van metingen van zeewatertemperatuursensoren en sensoren voor de golfperiodes en -hoogtes per 10 minuten. De dataset is niet gevalideerd en ontbrekende waarden zijn niet aangevuld.
This dataset is constructed using measurements of sensors for seawatertemperatures, waveperiodes and -heights. The dataset is neither validated nor are missing values completed.
API Endpoint
file_copy
Graaddagen berekent over de periode 1 okotber t/m 30 september
Degree days calculated over the period october 1st until september 30th
Graaddagen worden bepaald mbv de effectieve etmaalgemiddelde temperatuur (Teff). Deze wordt berekend mbv de etmaalgemiddelde temperatuur (TG) en de etmaalgemiddelde windsnelheid (FG): Teff = TG - 2/3 * FG. Graaddagen = som over de dagen van (max[(14 - Teff),0]).
Degree days are determined by the effective daily mean temperature (Teff). Teff is calculated with the daily mean temperature (TG) and the daily mean windspeed (FG). Teff = TG - 2/3 * FG. Degree days = sum of the days with (max[(14 - Teff),0]).
API Endpoint
file_copy
Weermodel - harmonie-arome cy40 verwachtingen van laatste 24 uur, oppervlakte en grenslaag parameters
Weather model - harmonie-arome cy40 forecasts of last 24 hours netherlands, near surface and boundary layer parameters
Actuele operationele roosterpunt informatie (regulier lat-lon) van geselecteerde velden uit het HARMONIE-AROME Cy40 model van het KNMI. Het betreft parameters op en nabij het oppervlak en de grenslaag tot 300 m en gepostprocesste output met een uurlijkse uitvoerfrekwentie. Voor meer details zie: https://www.knmidata.nl/data-services/knmi-producten-overzicht/atmosfeer-modeldata/data-product-1
Current operational HARMONIE information in gridded form (regular lat-lon) of near surface and boundary layer (up to 300 m) parameters from the KNMI HARMONIE-AROME Cy40 model. The output frequency is 1 hour. For more detail look at https://www.knmidata.nl/data-services/knmi-producten-overzicht/atmosfeer-modeldata/data-product-1
API Endpoint
file_copy
Weermodel - harmonie-arome cy40 verwachtingen van laatste 24 uur, oppervlakte, grenslaag en druklevel parameters, europa
Weather model - harmonie-arome cy40 forecasts of last 24 hours europe, near surface, boundary layer and pressure level parameters
Actuele operationele roosterpunt informatie (geroteerde lat-lon) van geselecteerde velden uit het HARMONIE-AROME Cy40 model van het KNMI. Het betreft parameters op en nabij het oppervlak en de grenslaag tot 300 m en gepostprocesste output plus een aantal druklevels met een uurlijkse uitvoerfrekwentie. Voor meer details zie: https://www.knmidata.nl/data-services/knmi-producten-overzicht/atmosfeer-modeldata/data-product-2
Current operational HARMONIE information in gridded form (rotated lat-lon) of near surface and boundary layer (up to 300 m) parameters and a few pressure levels from the KNMI HARMONIE-AROME Cy40 model. The output frequency is 1 hour. For more detail look at https://www.knmidata.nl/data-services/knmi-producten-overzicht/atmosfeer-modeldata/data-product-2
API Endpoint
file_copy
Weermodel - harmonie-arome cy40 verwachtingen van laatste 24 uur, enkele parameters op alle modellevels, europa
Weather model - harmonie-arome cy40 forecasts of last 24 hours europe, all model levels and selected parameters
Actuele operationele roosterpunt informatie (geroteerde lat-lon) van geselecteerde parameters uit het HARMONIE-AROME Cy40 model van het KNMI. Het betreft parameters op alle modellevels met een uurlijkse uitvoerfrekwentie.
Current operational HARMONIE information in gridded form (rotated lat-lon) of selected parameters from all model levels from the KNMI HARMONIE-AROME Cy40 model. The output frequency is 1 hour.
API Endpoint
file_copy
Bias-adjusted parameters (pr, tas, evappot) maas stroomgebied (b en f) uit knmi-racmo-ecearth
Bias-adjusted parameters (pr, tas, evappot) meuse catchment (b and f) from knmi-racmo-ecearth
KNMI-RACMO-ECEARTH datasets bias-adjusted neerslag, temperatuur en potentiele verdamping voor het Maas stroomgebied in Belgie en Frankrijk.
KNMI-RACMO-ECEARTH datasets of bias-adjusted precipitation, temperature (daily mean/max/min) and potential evaporation for the Belgian and French part of the Meuse catchment. Time resolution: 1-hourly for precipitation and daily for temperature and potential evaporation. Aggregation into 15 subcatchments.
API Endpoint
file_copy
Bias-adjusted parameters (pr, tas, evappot) voor nederland (ge-grid) uit knmi-racmo-ecearth
Bias-adjusted parameters (pr, tas, evappot) for the netherlands (gridded) from knmi-racmo-ecearth
KNMI-RACMO-ECEARTH datasets bias-adjusted neerslag, temperatuur en potentiele verdamping voor Nederland Tijdresolutie: 1-uurlijks voor neerslag en dagelijks voor temperatuur en potentiele verdamping. Uitsnede (26x28 roostercellen) van oorspronkelijke model domein op 0.11 graad resolutie.
KNMI-RACMO-ECEARTH datasets of bias-adjusted precipitation, temperature (daily mean/max/min) and potential evaporation for the Netherlands. Time resolution: 1 hourly for precipitation and daily for temperature and potential evaporation. Subregion (26x28 cells) of native model grid at 0.11 degree resolution.
API Endpoint
file_copy
Bias-adjusted parameters (pr, tas, evappot) rijn-stroomgebied (stroomopwaarts van lobith) uit knmi-racmo-ecearth
Bias-adjusted parameters (pr, tas, evappot) rhine catchment (upstream of lobith) from knmi-racmo-ecearth
KNMI-RACMO-ECEARTH datasets bias-adjusted neerslag, temperatuur en potentiele verdamping voor het Rijn stroomgebied in Duitsland en Zwitserland. Tijdresolutie: 1-uurlijks voor neerslag en dagelijks voor temperatuur en potentiele verdamping. Aggregatie in 134 subcatchments.
KNMI-RACMO-ECEARTH datasets of bias-adjusted precipitation, temperature (daily mean/max/min) and potential evaporation for the German and Swiss part of the Rhine catchment. Time resolution: 1-hourly for precipitation and daily for temperature and potential evaporation. Aggregation into 134 subcatchments.
API Endpoint
file_copy
Waqua opzet tijdseries verkregen met forceringen uit knmi-racmo-ecearth ensemble
Waqua surge timeseries obtained with forcings from knmi-racmo-ecearth ensemble
Data set omvat een 16-member ensemble met lang-jarige tijdseries voor wind-geinduceerde opzet en astronomisch getij voor acht stations langs de Nederlandse kust. De 1-uurlijkse tijdseries zijn berekend met het Noordzee opzetmodel WAQUA (nominale resolutie 8km) geforceerd met 3-uurlijkse velden van luchtdruk en wind afkomstig uit de RCM-GCM klimaatmodelketen RACMO-ECEARTH. De acht stations zijn, op volgorde van van zuidwest naar noordoost : Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Den Oever, Kornwerderzand, Harlingen, Lauwersoog, Delfzijl.
Data set contains a 16-member ensemble of multi-annual time series of wind-induced surge and astronomical tide for eight stations along the Dutch coast. 1-hourly time series are generated with the Northsea surge model WAQUA (nominal resolution 8km) driven by 3-hourly atmospheric fields of wind and pressure obtained from the climate model RCM-GCM combination RACMO-ECEARTH. The eight stations are, ordered from south-west to north-east: Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Den Oever, Kornwerderzand, Harlingen, Lauwersoog, Delfzijl.
API Endpoint
file_copy
Temperatuur - getransformeerde gem. dagtemperatuur, knmi14, nederland
Temperature - transformed avg. daily temperature, knmi14, netherlands
etransformeerde dagtijdreeksen voor gemiddelde temperatuur voor de KNMI'14 scenario's voor rond 2030, 2050 en 2085 voor 14 stations in Nederland (herzien 2015). Ook te downloaden via http://www.klimaatscenarios.nl/toekomstig_weer/transformatie/index.html
Transformed daily time series for average temperature for the KNMI'14 scenarios for around 2030, 2050 and 2085 for 14 stations in the Netherlands (revised 2015). Can also be downloaded through http://www.klimaatscenarios.nl/toekomstig_weer/transformatie/index.html
API Endpoint
file_copy
Straling - getransformeerde dagelijkse globale straling, knmi14, nederland
Radiation - transformed daily global radiation, knmi14, netherlands
Getransformeerde dagtijdreeksen voor globale straling voor de KNMI'14 scenario's voor rond 2030, 2050 en 2085 voor 14 stations in Nederland (herzien 2015). Ook te downloaden via http://www.klimaatscenarios.nl/toekomstig_weer/transformatie/index.html
Transformed daily time series for global radiation for the KNMI'14 scenarios for around 2030, 2050 and 2085 for 14 stations in the Netherlands (revised 2015). Can also be downloaded through http://www.klimaatscenarios.nl/toekomstig_weer/transformatie/index.html
API Endpoint
file_copy
Temperatuur - getransformeerde max. dagtemperatuur, knmi14, nederland
Temperature - transformed max. daily temperature, knmi14, netherlands
Getransformeerde dagtijdreeksen voor maximum temperatuur voor de KNMI'14 scenario's voor rond 2030, 2050 en 2085 voor 14 stations in Nederland (herzien 2015). Ook te downloaden via http://www.klimaatscenarios.nl/toekomstig_weer/transformatie/index.html
Transformed daily time series for maximum temperature for the KNMI'14 scenarios for around 2030, 2050 and 2085 for 14 stations in the Netherlands (revised 2015). Can also be downloaded through http://www.klimaatscenarios.nl/toekomstig_weer/transformatie/index.html
API Endpoint
file_copy
Temperatuur - getransformeerde minuut dagtemperatuur, knmi14, nederland
Temperature - transformed minute daily temperature, knmi14, netherlands
Getransformeerde dagtijdreeksen voor minimum temperatuur voor de KNMI'14 scenario's voor rond 2030, 2050 en 2085 voor 14 stations in Nederland (herzien 2015). Ook te downloaden via http://www.klimaatscenarios.nl/toekomstig_weer/transformatie/index.html
Transformed daily time series for minimum temperature for the KNMI'14 scenarios for around 2030, 2050 and 2085 for 14 stations in the Netherlands (revised 2015). Can also be downloaded through http://www.klimaatscenarios.nl/toekomstig_weer/transformatie/index.html
API Endpoint
file_copy
Neerslag - getransformeerde dagneerslag (centr), knmi14, nederland
Precipitation - transformed daily precipitation (centr), knmi14, netherlands
Getransformeerde dagtijdreeksen voor neerslag voor de KNMI'14 scenario's voor rond 2030, 2050 en 2085, subscenario Centr, voor 240 stations in Nederland (herzien 2015). Ook te downloaden via http://www.klimaatscenarios.nl/toekomstig_weer/transformatie/index.html
Transformed daily time series for precipitation for the KNMI'14 scenarios for around 2030, 2050 and 2085, subscenario Centr, for 240 stations in the Netherlands (revised 2015). Can also be downloaded through http://www.klimaatscenarios.nl/toekomstig_weer/transformatie/index.html
API Endpoint
file_copy
Neerslag - getransformeerde dagneerslag (lower) volgens knmi14 voor nederland
Precipitation - transformed daily precipitation (lower), knmi14, netherlands
Getransformeerde dagtijdreeksen voor neerslag voor de KNMI'14 scenario's voor rond 2030, 2050 en 2085, subscenario Lower, voor 240 stations in Nederland (herzien 2015). Ook te downloaden via http://www.klimaatscenarios.nl/toekomstig_weer/transformatie/index.html
ransformed daily time series for precipitation for the KNMI'14 scenarios for around 2030, 2050 and 2085, subscenario Lower, for 240 stations in the Netherlands (revised 2015). Can also be downloaded through http://www.klimaatscenarios.nl/toekomstig_weer/transformatie/index.html
API Endpoint
file_copy
Neerslag - getransformeerde dagneerslag (upper), knmi14, nederland
Precipitation - transformed daily precipitation (upper), knmi14, netherlands
Getransformeerde dagtijdreeksen voor neerslag voor de KNMI'14 scenario's voor rond 2030, 2050 en 2085, subscenario Upper, voor 240 stations in Nederland (herzien 2015). Ook te downloaden via http://www.klimaatscenarios.nl/toekomstig_weer/transformatie/index.html
Transformed daily time series for precipitation for the KNMI'14 scenarios for around 2030, 2050 and 2085, subscenario Upper, for 240 stations in the Netherlands (revised 2015). Can also be downloaded through http://www.klimaatscenarios.nl/toekomstig_weer/transformatie/index.html
API Endpoint
file_copy
Verdamping - getransformeerde dagreferentieverdamping, knmi14, nederland
Evaporation - transformed daily reference evaporation, knmi14, netherlands
Getransformeerde dagtijdreeksen voor referentieverdamping volgens Makkink voor de KNMI'14 scenario's voor rond 2030, 2050 en 2085 voor 14 stations in Nederland (herzien 2015). Ook te downloaden via http://www.klimaatscenarios.nl/toekomstig_weer/transformatie/index.html
Transformed daily time series for reference evaporation according to Makkink for the KNMI'14 scenarios for around 2030, 2050 and 2085 for 14 stations in the Netherlands (revised 2015). Can also be downloaded through http://www.klimaatscenarios.nl/toekomstig_weer/transformatie/index.html
API Endpoint
file_copy
Synop - uurlijkse ongevalideerde waarnemingen uit het knmi automatisch meetnet in binair bufr formaat
Synop - hourly unvalidated observations from the knmi automated network in binary bufr format
Gecodeerde, actuele synoptische gegevens per uur van alle parameters afkomstig van de beschikbare meetstations in het nationaal meteorologisch meetnet. De gegevens worden verstrekt in de WMO codevorm FM94 BUFR.
Encoded, synoptical in-situ observations per one hour of all parameters derived from the available operational stations in the Netherlands and the Dutch part of the North Sea continental shelf in the format of the WMO code form FM94 BUFR.
API Endpoint
file_copy
Synop - uurlijkse ongevalideerde waarnemingen uit het knmi automatisch meetnet in tekst formaat
Synop - hourly unvalidated observations from the knmi automated network in text format
Actuele, synoptische gegevens per uur van de beschikbare meetstations in het nationaal meteorologisch meetnet, geëxtraheerd en gedecodeerd uit WMO reports. Gemiste gegevens worden zoveel als mogelijk nageleverd. De gegevens zijn beschikbaar in de vorm van een gestandaardiseerd gegevenspakket. Aan dit pakket zijn de waarnemingen toegevoegd van een aantal grensstations in België en Duitsland.
Synoptical in-situ observations per one hour from the available operational stations in the Netherlands, the Dutch part of the North Sea continental shelf and from adjacent stations in Germany and Belgium. Decrypted WMO reports, presented in ASCII text format.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - duur, hoeveelheid en intensiteit per 10 minuten
Precipitation - duration, amount and intensity at a 10 minute interval
Deze dataset is tot stand gekomen door gebruik te maken van metingen van electrische regenmeters en Present Weather Sensoren. De dataset is niet gevalideerd en ontbrekende waarden zijn niet aangevuld.
This dataset is constructed using measurements of electronical raingauges and Present Weather Sensors. The dataset is neither validated nor are missing values completed.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar/regenmeters 5 minuten vroege heranalyse accumulaties in nederland
Precipitation - radar/gauge 5 minute early reanalysis accumulations over the netherlands
Grid bestanden van 5 minuten neerslagaccumulaties uit radar en regenmeters. Radar gegevens gemeten door Nederlandse, Belgische en Duitse radars op 1500 m boven Nederland en omstreken worden gecorrigeerd met de beschikbare regenmetergegevens uit automatiche en handmatige weerstations. Het tijdsinterval is 5 minuten.
Gridded files of radar-derived 5 minute precipitation accumulations, corrected by rain gauge data. Radar data from 1500 m over the Netherlands and surrounding area measured by Dutch, Belgian, and German radars are corrected by available data from automatic and manual rain gauges. Time interval is 5 minutes.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar/regenmeters 5 minuten definitieve heranalyse accumulaties in nederland
Precipitation - radar/gauge 5 minute final reanalysis accumulations over the netherlands
Grid bestanden van 5 minuten neerslagaccumulaties uit radar en regenmeters. Radar gegevens gemeten door Nederlandse, Belgische en Duitse radars op 1500 m boven Nederland en omstreken worden gecorrigeerd met de beschikbare regenmetergegevens uit automatiche en handmatige weerstations. Het tijdsinterval is 5 minuten.
Gridded files of radar-derived 5 minute precipitation accumulations, corrected by rain gauge data. Radar data from 1500 m over the Netherlands and surrounding area measured by Dutch, Belgian, and German radars are corrected by available data from automatic and manual rain gauges. Time interval is 5 minutes.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar/regenmeters 5 minuten actuele accumulaties in nederland - archief
Precipitation - radar/gauge 5 minute real-time accumulations over the netherlands - archive
Archief van grid bestanden van 5 minuten neerslagaccumulaties uit radar en regenmeters. Radar gegevens gemeten door Nederlandse, Belgische en Duitse radars op 1500 m boven Nederland en omstreken worden gecorrigeerd met de beschikbare regenmetergegevens uit automatiche weerstations. Het tijdsinterval is 5 minuten.
Archive of gridded files of radar-derived 5 minute precipitation accumulations, corrected by rain gauge data. Radar data from 1500 m over the Netherlands and surrounding area measured by Dutch, Belgian, and German radars are corrected by available data from automatic rain gauges. Time interval is 5 minutes.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar/regenmeters 5 minuten actuele accumulaties in nederland
Precipitation - radar/gauge 5 minute real-time accumulations over the netherlands
Grid bestanden van 5 minuten neerslagaccumulaties uit radar en regenmeters. Radar gegevens gemeten door Nederlandse, Belgische en Duitse radars op 1500 m boven Nederland en omstreken worden gecorrigeerd met de beschikbare regenmetergegevens uit automatiche weerstations. Het tijdsinterval is 5 minuten. Bestanden in deze dataset zijn voor de afgelopen 24 uur. Zie de dataset nl_rdr_data_rtcor_5m_tar/1.0 voor een archief.
Gridded files of radar-derived 5 minute precipitation accumulations, corrected by rain gauge data. Radar data from 1500 m over the Netherlands and surrounding area measured by Dutch, Belgian, and German radars are corrected by available data from automatic rain gauges. Time interval is 5 minutes. Files in this data set are for the previous 24 hours. See data set nl_rdr_data_rtcor_5m_tar/1.0 for an archive.
API Endpoint
file_copy
Zeewatertemperatuur - satellietgegevens van de zeewatertemperatuur eu
Seawater temperature - satellite data from sea surface temperature eu
Composiet beeldgegevens over zeven dagen van de oppervlaktetemperatuur van de Europese kustwateren.
Composite image data of seven days European Sea Surface Temperatures
API Endpoint
file_copy
Zeewatertemperatuur - satellietgegevens van de zeewatertemperatuur nz
Seawater temperature - satellite data from sea surface temperature ns
Composiet beeldgegevens over zeven dagen van de oppervlaktetemperatuur van de Noordzee en Nederlandse kustwateren.
Composite image data of seven days Sea Surface Temperatures Northsea and Dutch coast.
API Endpoint
file_copy
Zeeijs - oceansat-2 oscat arctische dagelijkse zeeijsbedekking en backscatter kaarten
Sea ice - oceansat-2 oscat arctic daily sea ice extent and backscatter maps
Deze dataset bevat dagelijkse kaarten van de zeeijsbedekking en de radar backscatter van de OSCAT scatterometer op Oceansat-2. Voor meer informatie zie de Engelstalige abstract.
The sea ice extent and normalized backscatter from the OSCAT scatterometer on Oceansat-2 result from the Bayesian discrimination of measured backscatter distances to prescribed ocean wind and sea ice geophysical model functions. The sea ice product contains the Bayesian sea ice probability and a proxy age of sea ice mapped onto 12.5 km polar stereographic grids. The sea ice extent is formed when the sea ice probability crosses a certain threshold, and the proxy age of sea ice is converted to (normalized VV and HH Ku-band) sea ice backscatter using the instructions detailed in the User Manual. The EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF) and KNMI present a first version of a consistent long-term record of sea ice extent and backscatter from satellite scatterometry (ERS, Quikscat and ASCAT) dating back from 1992 to 2016. The sea ice extents from scatterometers show good agreement with the global sea ice concentration climate data records from passive microwave instruments during the winter months, but present notable differences during the summer months, scatterometers being more inclusive regarding the detection of lower concentration and melting ice. The scatterometer record also monitors the evolution of sea ice backscatter, which is typically used to separate multiyear from first year ice, and informs about the physical characteristics of the most dominant sea ice types. Note that these data records are not officially committed OSI SAF products. They are a by-product of the scatterometer wind data record generation and are needed to distinguish between open water (where winds can be retrieved) and ice-covered areas. All intellectual property rights of the OSI SAF products belong to EUMETSAT. The use of these data sets is granted to every interested user, free of charge. If you wish to use these data, EUMETSAT's copyright credit must be shown by displaying the words "copyright (year) EUMETSAT" on each of the products used.
API Endpoint
file_copy
Zeeijs - oceansat-2 oscat antarctische dagelijkse zeeijsbedekking en backscatter kaarten
Sea ice - oceansat-2 oscat antarctic daily sea ice extent and backscatter maps
Deze dataset bevat dagelijkse kaarten van de zeeijsbedekking en de radar backscatter van de OSCAT scatterometer op Oceansat-2. Voor meer informatie zie de Engelstalige abstract.
The sea ice extent and normalized backscatter from the OSCAT scatterometer on Oceansat-2 result from the Bayesian discrimination of measured backscatter distances to prescribed ocean wind and sea ice geophysical model functions. The sea ice product contains the Bayesian sea ice probability and a proxy age of sea ice mapped onto 12.5 km polar stereographic grids. The sea ice extent is formed when the sea ice probability crosses a certain threshold, and the proxy age of sea ice is converted to (normalized VV and HH Ku-band) sea ice backscatter using the instructions detailed in the User Manual. The EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF) and KNMI present a first version of a consistent long-term record of sea ice extent and backscatter from satellite scatterometry (ERS, Quikscat and ASCAT) dating back from 1992 to 2016. The sea ice extents from scatterometers show good agreement with the global sea ice concentration climate data records from passive microwave instruments during the winter months, but present notable differences during the summer months, scatterometers being more inclusive regarding the detection of lower concentration and melting ice. The scatterometer record also monitors the evolution of sea ice backscatter, which is typically used to separate multiyear from first year ice, and informs about the physical characteristics of the most dominant sea ice types. Note that these data records are not officially committed OSI SAF products. They are a by-product of the scatterometer wind data record generation and are needed to distinguish between open water (where winds can be retrieved) and ice-covered areas. All intellectual property rights of the OSI SAF products belong to EUMETSAT. The use of these data sets is granted to every interested user, free of charge. If you wish to use these data, EUMETSAT's copyright credit must be shown by displaying the words "copyright (year) EUMETSAT" on each of the products used.
API Endpoint
file_copy
Omi link naar nasa disc data archief
Omi link to nasa disc data archive
Link naar officiele OMI data archief bij NASA. https://disc.gsfc.nasa.gov/datasets?keywords=omi&page=1
Link to official OMI data archive at NASA. https://disc.gsfc.nasa.gov/datasets?keywords=omi&page=1
Externe dataset
External dataset
help
Wind - ascat-a scatterometer 25-km mondiaal osi saf product
Wind - ascat-a scatterometer 25-km global osi saf product
Het ASCAT windproduct bevat windrichting- en windsnelheidsmetingen boven het zeeoppervlak. De metingen zijn verkregen vanuit de verwerking van scatterometergegevens van het ASCAT-instrument op EUMETSAT's Metop-A satelliet. Meer informatie hierover is te vinden in de ASCAT Wind Product User Manual (http://www.knmi.nl/scatterometer/publications/pdf/ASCAT_Product_Manual.pdf). De roosterafstand tussen de meetpunten is 25 km. NB: Alle intellectuele rechten van de OSI SAF producten zijn eigendom van EUMETSAT. Het gebruik van deze producten is toegestaan voor iedere geinteresseerde gebruiker, zonder kosten. Als u deze producten wilt gebruiken, moet u de volgende tekst tonen bij ieder product: "copyright (jaartal) EUMETSAT".
The ASCAT Wind Product contains measurements of the wind direction and wind speed above the sea surface. The measurements are obtained through the processing of scatterometer data originating from the ASCAT instrument on EUMETSAT's Metop-A satellite, as described in the ASCAT Wind Product User Manual (http://www.knmi.nl/scatterometer/publications/pdf/ASCAT_Product_Manual.pdf). The sampling distance is 25 km. Note: All intellectual property rights of the OSI SAF products belong to EUMETSAT. The use of these products is granted to every interested user, free of charge. If you wish to use these products, EUMETSAT's copyright credit must be shown by displaying the words "copyright (year) EUMETSAT" on each of the products used.
API Endpoint
file_copy
Wind - ascat-a scatterometer coastal mondiaal osi saf product
Wind - ascat-a scatterometer coastal global osi saf product
Het ASCAT windproduct bevat windrichting- en windsnelheidsmetingen boven het zeeoppervlak. De metingen zijn verkregen vanuit de verwerking van scatterometergegevens van het ASCAT-instrument op EUMETSAT's Metop-A satelliet. Meer informatie hierover is te vinden in de ASCAT Wind Product User Manual (http://www.knmi.nl/scatterometer/publications/pdf/ASCAT_Product_Manual.pdf). De roosterafstand tussen de meetpunten is 12.5 km en de verwerking is speciaal toegesneden op een optimale kwaliteit van de windmetingen zo dicht mogelijk bij de kust. NB: Alle intellectuele rechten van de OSI SAF producten zijn eigendom van EUMETSAT. Het gebruik van deze producten is toegestaan voor iedere geinteresseerde gebruiker, zonder kosten. Als u deze producten wilt gebruiken, moet u de volgende tekst tonen bij ieder product: "copyright (jaartal) EUMETSAT".
The ASCAT Wind Product contains measurements of the wind direction and wind speed above the sea surface. The measurements are obtained through the processing of scatterometer data originating from the ASCAT instrument on EUMETSAT's Metop-A satellite, as described in the ASCAT Wind Product User Manual (http://www.knmi.nl/scatterometer/publications/pdf/ASCAT_Product_Manual.pdf). The sampling distance is 12.5 km and the processing is optimised to obtain the best wind quality as close as possible to the coast. Note: All intellectual property rights of the OSI SAF products belong to EUMETSAT. The use of these products is granted to every interested user, free of charge. If you wish to use these products, EUMETSAT's copyright credit must be shown by displaying the words "copyright (year) EUMETSAT" on each of the products used.
API Endpoint
file_copy
Wind - ascat-b scatterometer 25-km mondiaal osi saf product
Wind - ascat-b scatterometer 25-km global osi saf product
Het ASCAT windproduct bevat windrichting- en windsnelheidsmetingen boven het zeeoppervlak. De metingen zijn verkregen vanuit de verwerking van scatterometergegevens van het ASCAT-instrument op EUMETSAT's Metop-B satelliet. Meer informatie hierover is te vinden in de ASCAT Wind Product User Manual (http://www.knmi.nl/scatterometer/publications/pdf/ASCAT_Product_Manual.pdf). De roosterafstand tussen de meetpunten is 25 km. NB: Alle intellectuele rechten van de OSI SAF producten zijn eigendom van EUMETSAT. Het gebruik van deze producten is toegestaan voor iedere geinteresseerde gebruiker, zonder kosten. Als u deze producten wilt gebruiken, moet u de volgende tekst tonen bij ieder product: "copyright (jaartal) EUMETSAT".
The ASCAT Wind Product contains measurements of the wind direction and wind speed above the sea surface. The measurements are obtained through the processing of scatterometer data originating from the ASCAT instrument on EUMETSAT's Metop-B satellite, as described in the ASCAT Wind Product User Manual (http://www.knmi.nl/scatterometer/publications/pdf/ASCAT_Product_Manual.pdf). The sampling distance is 25 km. Note: All intellectual property rights of the OSI SAF products belong to EUMETSAT. The use of these products is granted to every interested user, free of charge. If you wish to use these products, EUMETSAT's copyright credit must be shown by displaying the words "copyright (year) EUMETSAT" on each of the products used.
API Endpoint
file_copy
Wind - ascat-b scatterometer coastal mondiaal osi saf product
Wind - ascat-b scatterometer coastal global osi saf product
Het ASCAT windproduct bevat windrichting- en windsnelheidsmetingen boven het zeeoppervlak. De metingen zijn verkregen vanuit de verwerking van scatterometergegevens van het ASCAT-instrument op EUMETSAT's Metop-B satelliet. Meer informatie hierover is te vinden in de ASCAT Wind Product User Manual (http://www.knmi.nl/scatterometer/publications/pdf/ASCAT_Product_Manual.pdf). De roosterafstand tussen de meetpunten is 12.5 km en de verwerking is speciaal toegesneden op een optimale kwaliteit van de windmetingen zo dicht mogelijk bij de kust. NB: Alle intellectuele rechten van de OSI SAF producten zijn eigendom van EUMETSAT. Het gebruik van deze producten is toegestaan voor iedere geinteresseerde gebruiker, zonder kosten. Als u deze producten wilt gebruiken, moet u de volgende tekst tonen bij ieder product: "copyright (jaartal) EUMETSAT".
The ASCAT Wind Product contains measurements of the wind direction and wind speed above the sea surface. The measurements are obtained through the processing of scatterometer data originating from the ASCAT instrument on EUMETSAT's Metop-B satellite, as described in the ASCAT Wind Product User Manual (http://www.knmi.nl/scatterometer/publications/pdf/ASCAT_Product_Manual.pdf). The sampling distance is 12.5 km and the processing is optimised to obtain the best wind quality as close as possible to the coast. Note: All intellectual property rights of the OSI SAF products belong to EUMETSAT. The use of these products is granted to every interested user, free of charge. If you wish to use these products, EUMETSAT's copyright credit must be shown by displaying the words "copyright (year) EUMETSAT" on each of the products used.
API Endpoint
file_copy
Wind - oscat scatterometer 50-km mondiaal osi saf product
Wind - oscat scatterometer 50-km global osi saf product
Het OSCAT windproduct bevat windrichting- en windsnelheidsmetingen boven het zeeoppervlak. De metingen zijn verkregen vanuit de verwerking van scatterometergegevens van het OSCAT-instrument op de Oceansat-2 satelliet van de Indian Space Research Organisation (ISRO). Meer informatie hierover is te vinden in de OSCAT Wind Product User Manual (http://www.knmi.nl/scatterometer/publications/pdf/Oceansat2_Product_Manual.pdf). De roosterafstand tussen de meetpunten is 50 km. NB: Alle intellectuele rechten van de OSI SAF producten zijn eigendom van EUMETSAT. Het gebruik van deze producten is toegestaan voor iedere geinteresseerde gebruiker, zonder kosten. Als u deze producten wilt gebruiken, moet u de volgende tekst tonen bij ieder product: "copyright (jaartal) EUMETSAT".
The OSCAT Wind Product contains measurements of the wind direction and wind speed above the sea surface. The measurements are obtained through the processing of scatterometer data originating from the OSCAT instrument on the Indian Space Research Organisation (ISRO) Oceansat-2 satellite, as described in the OSCAT Wind Product User Manual (http://www.knmi.nl/scatterometer/publications/pdf/Oceansat2_Product_Manual.pdf). The sampling distance is 50 km. Note: All intellectual property rights of the OSI SAF products belong to EUMETSAT. The use of these products is granted to every interested user, free of charge. If you wish to use these products, EUMETSAT's copyright credit must be shown by displaying the words "copyright (year) EUMETSAT" on each of the products used.
API Endpoint
file_copy
Zeeijs - quikscat seawinds arctische dagelijkse zeeijsbedekking en backscatter kaarten
Sea ice - quikscat seawinds arctic daily sea ice extent and backscatter maps
Deze dataset bevat dagelijkse kaarten van de zeeijsbedekking en de radar backscatter van de SeaWinds scatterometer op QuikSCAT. Voor meer informatie zie de Engelstalige abstract.
The sea ice extent and normalized backscatter from the SeaWinds scatterometer on QuikSCAT result from the Bayesian discrimination of measured backscatter distances to prescribed ocean wind and sea ice geophysical model functions. The sea ice product contains the Bayesian sea ice probability and a proxy age of sea ice mapped onto 12.5 km polar stereographic grids. The sea ice extent is formed when the sea ice probability crosses a certain threshold, and the proxy age of sea ice is converted to (normalized VV and HH Ku-band) sea ice backscatter using the instructions detailed in the User Manual. The EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF) and KNMI present a first version of a consistent long-term record of sea ice extent and backscatter from satellite scatterometry (ERS, Quikscat and ASCAT) dating back from 1992 to 2016. The sea ice extents from scatterometers show good agreement with the global sea ice concentration climate data records from passive microwave instruments during the winter months, but present notable differences during the summer months, scatterometers being more inclusive regarding the detection of lower concentration and melting ice. The scatterometer record also monitors the evolution of sea ice backscatter, which is typically used to separate multiyear from first year ice, and informs about the physical characteristics of the most dominant sea ice types. Note that these data records are not officially committed OSI SAF products. They are a by-product of the scatterometer wind data record generation and are needed to distinguish between open water (where winds can be retrieved) and ice-covered areas. All intellectual property rights of the OSI SAF products belong to EUMETSAT. The use of these data sets is granted to every interested user, free of charge. If you wish to use these data, EUMETSAT's copyright credit must be shown by displaying the words "copyright (year) EUMETSAT" on each of the products used.
API Endpoint
file_copy
Zeeijs - quikscat seawinds antarctische dagelijkse zeeijsbedekking en backscatter kaarten
Sea ice - quikscat seawinds antarctic daily sea ice extent and backscatter maps
Deze dataset bevat dagelijkse kaarten van de zeeijsbedekking en de radar backscatter van de SeaWinds scatterometer op QuikSCAT. Voor meer informatie zie de Engelstalige abstract.
The sea ice extent and normalized backscatter from the SeaWinds scatterometer on QuikSCAT result from the Bayesian discrimination of measured backscatter distances to prescribed ocean wind and sea ice geophysical model functions. The sea ice product contains the Bayesian sea ice probability and a proxy age of sea ice mapped onto 12.5 km polar stereographic grids. The sea ice extent is formed when the sea ice probability crosses a certain threshold, and the proxy age of sea ice is converted to (normalized VV and HH Ku-band) sea ice backscatter using the instructions detailed in the User Manual. The EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF) and KNMI present a first version of a consistent long-term record of sea ice extent and backscatter from satellite scatterometry (ERS, Quikscat and ASCAT) dating back from 1992 to 2016. The sea ice extents from scatterometers show good agreement with the global sea ice concentration climate data records from passive microwave instruments during the winter months, but present notable differences during the summer months, scatterometers being more inclusive regarding the detection of lower concentration and melting ice. The scatterometer record also monitors the evolution of sea ice backscatter, which is typically used to separate multiyear from first year ice, and informs about the physical characteristics of the most dominant sea ice types. Note that these data records are not officially committed OSI SAF products. They are a by-product of the scatterometer wind data record generation and are needed to distinguish between open water (where winds can be retrieved) and ice-covered areas. All intellectual property rights of the OSI SAF products belong to EUMETSAT. The use of these data sets is granted to every interested user, free of charge. If you wish to use these data, EUMETSAT's copyright credit must be shown by displaying the words "copyright (year) EUMETSAT" on each of the products used.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - 1 uur neerslagaccumulaties van klimatologische met regenmeterdata gecorrigeerde radardataset voor nederland (2,4 km) in netcdf4 formaat
Precipitation - 1 hour precipitation accumulations from climatological gauge-adjusted radar dataset for the netherlands (2.4 km) in netcdf4 format
Klimatologische radardataset van 1 uur neerslagsommen op een grid van 2,4 km, die zijn gecorrigeerd met gevalideerde en complete data van beide KNMI-regenmeternetwerken. Deze dataset wordt een keer per maand bijgewerkt met data tot enkele maanden terug.
Climatological radar rainfall dataset of 1 hour precipitation depths at a 2.4-km grid, which have been adjusted employing validated and complete rain gauge data from both KNMI rain gauge networks. This dataset is updated once a month providing data up to a few months ago.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - 1 uur neerslagaccumulaties van klimatologische met regenmeterdata gecorrigeerde radardataset voor nederland (2,4 km) in knmi hdf5 formaat
Precipitation - 1 hour precipitation accumulations from climatological gauge-adjusted radar dataset for the netherlands (2.4 km) in knmi hdf5 format
Klimatologische radardataset van 1 uur neerslagsommen op een grid van 2,4 km, die zijn gecorrigeerd met gevalideerde en complete data van beide KNMI-regenmeternetwerken. Deze dataset wordt een keer per maand bijgewerkt met data tot enkele maanden terug.
Climatological radar rainfall dataset of 1 hour precipitation depths at a 2.4-km grid, which have been adjusted employing validated and complete rain gauge data from both KNMI rain gauge networks. This dataset is updated once a month providing data up to a few months ago.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - 5 minuten neerslagaccumulaties van klimatologische met regenmeterdata gecorrigeerde radardataset voor nederland (2,4 km) in netcdf4 formaat
Precipitation - 5 minute precipitation accumulations from climatological gauge-adjusted radar dataset for the netherlands (2.4 km) in netcdf4 format
Klimatologische radardataset van 5 minuten neerslagsommen op een grid van 2,4 km, die zijn gecorrigeerd met gevalideerde en complete data van beide KNMI-regenmeternetwerken. Deze dataset wordt een keer per maand bijgewerkt met data tot enkele maanden terug.
Climatological radar rainfall dataset of 5 minute precipitation depths at a 2.4-km grid, which have been adjusted employing validated and complete rain gauge data from both KNMI rain gauge networks. This dataset is updated once a month providing data up to a few months ago.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - 5 minuten neerslagaccumulaties van klimatologische met regenmeterdata gecorrigeerde radardataset voor nederland (2,4 km) in knmi hdf5 formaat
Precipitation - 5 minute precipitation accumulations from climatological gauge-adjusted radar dataset for the netherlands (2.4 km) in knmi hdf5 format
Klimatologische radardataset van 5 minuten neerslagsommen op een grid van 2,4 km, die zijn gecorrigeerd met gevalideerde en complete data van beide KNMI-regenmeternetwerken. Deze dataset wordt een keer per maand bijgewerkt met data tot enkele maanden terug.
Climatological radar rainfall dataset of 5 minute precipitation depths at a 2.4-km grid, which have been adjusted employing validated and complete rain gauge data from both KNMI rain gauge networks. This dataset is updated once a month providing data up to a few months ago.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - 1 uur neerslagaccumulaties van klimatologische met regenmeterdata gecorrigeerde radardataset voor nederland (1 km) in netcdf4 formaat
Precipitation - 1 hour precipitation accumulations from climatological gauge-adjusted radar dataset for the netherlands (1 km) in netcdf4 format
Klimatologische radardataset van 1 uur neerslagsommen op een grid van 1 km, die zijn gecorrigeerd met gevalideerde en complete data van beide KNMI-regenmeternetwerken. Deze dataset wordt een keer per maand bijgewerkt met data tot enkele maanden terug.
Climatological radar rainfall dataset of 1 hour precipitation depths at a 1 km grid, which have been adjusted employing validated and complete rain gauge data from both KNMI rain gauge networks. This dataset is updated once a month providing data up to a few months ago.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - 1 uur neerslagaccumulaties van klimatologische met regenmeterdata gecorrigeerde radardataset voor nederland (1 km) in knmi hdf5 formaat
Precipitation - 1 hour precipitation accumulations from climatological gauge-adjusted radar dataset for the netherlands (1 km) in knmi hdf5 format
Klimatologische radardataset van 1 uur neerslagsommen op een grid van 1 km, die zijn gecorrigeerd met gevalideerde en complete data van beide KNMI-regenmeternetwerken. Deze dataset wordt een keer per maand bijgewerkt met data tot enkele maanden terug.
Climatological radar rainfall dataset of 1 hour precipitation depths at a 1 km grid, which have been adjusted employing validated and complete rain gauge data from both KNMI rain gauge networks. This dataset is updated once a month providing data up to a few months ago.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - 24 uurneerslagaccumulaties van klimatologische met regenmeterdata gecorrigeerde radardataset voor nederland (1 km) in netcdf4 formaat
Precipitation - 24 hour precipitation accumulations from climatological gauge-adjusted radar dataset for the netherlands (1 km) in netcdf4 format
Klimatologische radardataset van 24-uurneerslagsommen, die zijn gecorrigeerd met gevalideerde en complete data van beide KNMI-regenmeternetwerken. Gebaseerd op de composieten van radarreflectiviteiten van beide KNMI-weerradars (De Bilt op 52,103 graden NB, 5,179 graden OL en Den Helder op 52,955 graden NB, 4,79 graden OL). De tijd in de bestandsnaam is de eindtijd van waarneming. Data zijn beschikbaar voor het gehele landoppervlak van Nederland. Pixels hebben een ruimtelijke resolutie van 1 km. In de loop van januari 2017 stopte de radar in De Bilt. Hij is vervangen door een nieuwe radar in Herwijnen. Sinds eind januari 2017 zijn de composieten gebaseerd op de data van beide nieuwe KNMI-weerradars (Den Helder op 52,955 graden NB, 4,79 graden OL en Herwijnen op 5,1381 graden NB, 51,8369 graden OL). Vanaf 19 september 2016 tot en met eind januari 2017 hebben een, twee of zelfs drie radars bijgedragen aan het composiet. Deze dataset is ook in KNMI HDF5 formaat beschikbaar via KNMI Data Platform. NB: De tijd in de bestandsnaam is altijd de eindtijd van de meting in UTC.
Climatological radar rainfall dataset of 24 hour precipitation depths, which have been adjusted employing validated and complete rain gauge data from both KNMI rain gauge networks. Based on the composites of radar reflectivities from both KNMI weather radars (De Bilt at 52.103 degrees N, 5.179 degrees E and Den Helder at 52.955 degrees N, 4.79 degrees E). The time in the file name is the time of the end of the observation. Data are available for the entire land surface of the Netherlands. Pixels have 1 km spatial resolution. The radar in De Bilt stopped contributing to the composite in the course of January 2017. It was replaced by a new radar in Herwijnen. Hence, as of the end of January 2017 the composites are based on the data from both new KNMI weather radars (Den Helder at 52.955 degrees N, 4.79 degrees E and Herwijnen at 5.1381 degrees N, 51.8369 degrees E). From 19 September 2016 till the end of January 2017, one, two or even three radars may contribute to the composite. This dataset is also available in KNMI HDF5 format via KNMI Data Platform. Note that the time in the file name is always the time of the end of the observation in UTC.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - 24 uurneerslagaccumulaties van klimatologische met regenmeterdata gecorrigeerde radardataset voor nederland (1 km) in knmi hdf5 formaat
Precipitation - 24 hour precipitation accumulations from climatological gauge-adjusted radar dataset for the netherlands (1 km) in knmi hdf5 format
Klimatologische radardataset van 24 uur neerslagsommen op een grid van 1 km, die zijn gecorrigeerd met gevalideerde en complete data van beide KNMI-regenmeternetwerken. Deze dataset wordt een keer per maand bijgewerkt met data tot enkele maanden terug.
Climatological radar rainfall dataset of 24 hour precipitation depths at a 1 km grid, which have been adjusted employing validated and complete rain gauge data from both KNMI rain gauge networks. This dataset is updated once a month providing data up to a few months ago.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - 5 minuten neerslagaccumulaties van klimatologische met regenmeterdata gecorrigeerde radardataset voor nederland (1 km) in netcdf4 formaat
Precipitation - 5 minute precipitation accumulations from climatological gauge-adjusted radar dataset for the netherlands (1 km) in netcdf4 format
Klimatologische radardataset van 5 minuten neerslagsommen op een grid van 1 km, die zijn gecorrigeerd met gevalideerde en complete data van beide KNMI-regenmeternetwerken. Deze dataset wordt een keer per maand bijgewerkt met data tot enkele maanden terug.
Climatological radar rainfall dataset of 5 minute precipitation depths at a 1-km grid, which have been adjusted employing validated and complete rain gauge data from both KNMI rain gauge networks. This dataset is updated once a month providing data up to a few months ago.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - 5 minuten neerslagaccumulaties van klimatologische met regenmeterdata gecorrigeerde radardataset voor nederland (1 km) in knmi hdf5 formaat
Precipitation - 5 minute precipitation accumulations from climatological gauge-adjusted radar dataset for the netherlands (1 km) in knmi hdf5 format
Klimatologische radardataset van 5 minuten neerslagsommen op een grid van 1 km, die zijn gecorrigeerd met gevalideerde en complete data van beide KNMI-regenmeternetwerken. Deze dataset wordt een keer per maand bijgewerkt met data tot enkele maanden terug.
Climatological radar rainfall dataset of 5 minute precipitation depths at a 1-km grid, which have been adjusted employing validated and complete rain gauge data from both KNMI rain gauge networks. This dataset is updated once a month providing data up to a few months ago.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - 5 minuten neerslagaccumulaties van klimatologische met regenmeterdata gecorrigeerde radardataset voor nederland (1 km, uitgebreid masker) in netcdf4 formaat
Precipitation - 5 minute precipitation accumulations from climatological gauge-adjusted radar dataset for the netherlands (1 km, extended mask) in netcdf4 format
Klimatologische radardataset van 5 minuten neerslagsommen op een grid van 1 km, die zijn gecorrigeerd met gevalideerde en complete data van beide KNMI-regenmeternetwerken. Zelfde dataset als "RAD_NL25_RAC_MFBS_5min", behalve dat nu een uitgebreid masker (EM) is toegepast. Hierdoor zijn data ook beschikbaar tot tientallen kilometers van het landoppervlak van Nederland, d.w.z. boven België, Duitsland en boven open water. Deze dataset wordt een keer per maand bijgewerkt met data tot enkele maanden terug.
Climatological radar rainfall dataset of 5 minute precipitation depths at a 1-km grid, which have been adjusted employing validated and complete rain gauge data from both KNMI rain gauge networks. Same dataset as "RAD_NL25_RAC_MFBS_5min", except that now an Extended Mask (EM) has been applied to this dataset. As a result, data are also available up to tens of kilometers away from the land surface of the Netherlands, i.e. above Belgium, Germany, and above open water. This dataset is updated once a month providing data up to a few months ago.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - 5 minuten neerslagaccumulaties van klimatologische met regenmeterdata gecorrigeerde radardataset voor nederland (1 km, uitgebreid masker) in knmi hdf5 formaat
Precipitation - 5 minute precipitation accumulations from climatological gauge-adjusted radar dataset for the netherlands (1 km, extended mask) in knmi hdf5 format
Klimatologische radardataset van 5 minuten neerslagsommen op een grid van 1 km, die zijn gecorrigeerd met gevalideerde en complete data van beide KNMI-regenmeternetwerken. Zelfde dataset als "RAD_NL25_RAC_MFBS_5min", behalve dat nu een uitgebreid masker (EM) is toegepast. Hierdoor zijn data ook beschikbaar tot tientallen kilometers van het landoppervlak van Nederland, d.w.z. boven België, Duitsland en boven open water. Deze dataset wordt een keer per maand bijgewerkt met data tot enkele maanden terug.
Climatological radar rainfall dataset of 5 minute precipitation depths at a 1-km grid, which have been adjusted employing validated and complete rain gauge data from both KNMI rain gauge networks. Same dataset as "RAD_NL25_RAC_MFBS_5min", except that now an Extended Mask (EM) has been applied to this dataset. As a result, data are also available up to tens of kilometers away from the land surface of the Netherlands, i.e. above Belgium, Germany, and above open water. This dataset is updated once a month providing data up to a few months ago.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar/regenmeters 3 uur accumulaties in nederland
Precipitation - radar/gauge 3 hour accumulations over the netherlands
Grid bestanden van 3 uur neerslagaccumulaties uit radar en regenmeters. Radar gegevens gemeten op 1500 m boven Nederland en omstreken worden gecorrigeerd met de regenmetergegevens uit de 32 automatiche weerstations van het KNMI. Het tijdsinterval is 1 uur. Bestanden in deze dataset zijn voor de afgelopen 24 uur. Zie de dataset radar_tar_corr_accum_03h/2.0 voor een archief.
Gridded files of radar-derived 3 hour precipitation accumulations, corrected by rain gauge data. Radar data from 1500 m over the Netherlands and surrounding area measured are corrected by data from the 32 KNMI automatic rain gauges. Time interval is 1 hour. Files in this data set are for the previous 24 hours. See data set radar_tar_corr_accum_03h/2.0 for an archive.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar/regenmeters 24 uur accumulaties in nederland
Precipitation - radar/gauge 24 hour accumulations over the netherlands
Grid bestanden van 24 uur neerslagaccumulaties uit radar en regenmeters. Radar gegevens gemeten op 1500 m boven Nederland en omstreken worden gecorrigeerd met de regenmetergegevens uit de 325 handregenmeters van het KNMI. Het tijdsinterval is 1 dag, van 8 tot 8 UTC. KNMI heeft een meetafwijking geconstateerd in de handregenmeters als gevolg van een defect in een aantal van deze instrumenten. Het gaat om gegevens vanaf de tweede helft van 2012 tot heden. Op dit moment is het KNMI het probleem aan het onderzoeken en worden opties verkend om het defect zo snel mogelijk te verhelpen. Voor meer informatie kunt u gebruik maken van het KNMI contactformulier (www.knmi.nl/contact).
Gridded files of radar-derived 24 hour precipitation accumulations, corrected by rain gauge data. Radar data from 1500 m over the Netherlands and surrounding area measured are corrected by data from KNMI's 325 manual rain gauges. Time interval is 1 day, from 8 to 8 UTC. KNMI has detected measurement anomalies caused by a defect in some rain gauges for manual precipitation observation. It concerns data from the second half of 2012 until present. At this moment KNMI is assessing the extent of the problem and investigates the options to repair the defect as soon as possible. For more information use the KNMI contact form (www.knmi.nl/contact).
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar 5 minuten composieten van echotophoogten boven nederland
Precipitation - radar 5 minute echo top height composites over the netherlands
Grid bestanden van radar echotophoogten boven Nederland en omstreken. Gebaseerd op 15 radarscans van twee radars in Herwijnen en Den Helder. Het tijdsinterval is 5 minuten. Bestanden in deze dataset zijn voor de afgelopen 24 uur. Zie de dataset radar_tar_echotopheight_5min/1.0 voor een archief.
Gridded files of radar echo top heights over the Netherlands and surrounding area. Based on 15 radar scans by two radars in Herwijnen and Den Helder. Time interval is 5 minutes. Files in this data set are for the previous 24 hours. See data set radar_tar_echotopheight_5min/1.0 for an archive.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar 5 minuten verwachtte composieten van radarreflectiviteit in nederland tot 2 uur vooruit
Precipitation - radar 5 minute forecasted radar reflectivity composites over the netherlands up to 2 hours ahead
Verwachtte radarreflectiviteit op 1500 m boven Nederland en omstreken. Gebaseerd op 4 radarscans van twee radars in De Bilt en Den Helder. Het tijdsinterval van de verwachtingen is 5 minuten, tot 2 uur vooruit. Bestanden in deze dataset zijn voor de afgelopen 24 uur.
Forecasts of radar reflectivities at 1500 m over the Netherlands and surrounding area measured by two radars in De Bilt and Den Helder. Forecast interval is 5 minutes, with lead times up to 2 hours.Files in this data set are for the previous 24 hours.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar 24 uur kans op hagel in nederland
Precipitation - radar 24 hour probability of hail over the netherlands
Grid bestanden van de 24 uur samenvatting van de kans op hagel uit radar boven Nederland en omstreken. Gebaseerd op 14 radarscans van twee radars in De Bilt en Den Helder. Het tijdsinterval is 5 minuten.
Gridded files of the 24 hour summary of probability of hail from radar over the Netherlands and surrounding area. Based on 14 radar scans by two radars in De Bilt and Den Helder. Time interval is 5 minutes.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar 5 minuten kans op hagel in nederland
Precipitation - radar 5 minute probability of hail over the netherlands
Grid bestanden van kans op hagel uit radar boven Nederland en omstreken. Gebaseerd op 14 radarscans van twee radars in De Bilt en Den Helder. Het tijdsinterval is 5 minuten. Bestanden in deze dataset zijn voor de afgelopen 24 uur. Zie de dataset radar_tar_hail_warning_5min/1.0 voor een archief.
Gridded files of probability of hail from radar over the Netherlands and surrounding area. Based on 14 radar scans by two radars in De Bilt and Den Helder. Time interval is 5 minutes. Files in this data set are for the previous 24 hours. See data set radar_tar_hail_warning_5min/1.0 for an archive.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar 5 minuten composieten van reflectiviteit in nederland
Precipitation - radar 5 minute reflectivity composites over the netherlands
Grid bestanden van radarreflectiviteit op 1500 m boven Nederland en omstreken gemeten door twee radars in Herwijnen en Den Helder. Het tijdsinterval is 5 minuten. Bestanden in deze dataset zijn voor de afgelopen 24 uur. Zie de dataset radar_tar_refl_composites/1.0 voor een archief.
Gridded files of radar reflectivities at 1500 m over the Netherlands and surrounding area measured by two radars in Herwijnen and Den Helder. Time interval is 5 minutes. Files in this data set are for the previous 24 hours. See data set radar_corr_refl_composites/1.0 for an archive.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar/regenmeters 3 uur accumulaties in nederland - archief
Precipitation - radar/gauge 3 hour accumulations over the netherlands - archive
Archief van grid bestanden van 3 uur neerslagaccumulaties uit radar en regenmeters. Radar gegevens gemeten op 1500 m boven Nederland en omstreken worden gecorrigeerd met de regenmetergegevens uit de 32 automatiche weerstations van het KNMI. Het tijdsinterval is 1 uur. Gegevens zijn samengevoegd tot een .tar bestand per dag.
Archive of gridded files of radar-derived 3 hour precipitation accumulations, corrected by rain gauge data. Radar data from 1500 m over the Netherlands and surrounding area measured are corrected by data from the 32 KNMI automatic rain gauges. Time interval is 1 hour. Data have been archived in one .tar file per day.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar 5 minuten composieten van echotophoogten boven nederland - archief
Precipitation - radar 5 minute echo top height composites over the netherlands - archive
Archief van grid bestanden van radar echotophoogten boven Nederland en omstreken. Gebaseerd op 15 radarscans van twee radars in Herwijnen en Den Helder. Het tijdsinterval is 5 minuten. Gegevens zijn samengevoegd tot een .tar bestand per dag.
Archive of gridded files of radar echo top heights over the Netherlands and surrounding area. Based on 15 radar scans by two radars in Herwijnen and Den Helder. Time interval is 5 minutes. Data have been archived in one .tar file per day.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar 5 minuten kans op hagel in nederland - archief
Precipitation - radar 5 minute probability of hail over the netherlands - archive
Archief van grid bestanden van kans op hagel uit radar boven Nederland en omstreken. Gebaseerd op 14 radarscans van twee radars in De Bilt en Den Helder. Het tijdsinterval is 5 minuten. Gegevens zijn samengevoegd tot een .tar bestand per dag.
Archive of gridded files of probability of hail from radar over the Netherlands and surrounding area. Based on 14 radar scans by two radars in De Bilt and Den Helder. Time interval is 5 minutes. Data have been archived in one .tar file per day.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar 5 minuten composieten van reflectiviteit in nederland - archief
Precipitation - radar 5 minute reflectivity composites over the netherlands - archive
Archief van grid bestanden van radarreflectiviteit op 1500 m boven Nederland en omstreken gemeten door twee radars in Herwijnen en Den Helder. Het tijdsinterval is 5 minuten. Gegevens zijn samengevoegd tot een .tar bestand per dag.
Archive of gridded files of radar reflectivities at 1500 m over the Netherlands and surrounding area measured by two radars in Herwijnen and Den Helder. Time interval is 5 minutes. Data have been archived in one .tar file per day.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar 5 minuten volledige volume gegevens herwijnen - archief
Precipitation - radar 5 minute full volume data herwijnen - archive
Archief van volume gegevens van ale polarimetrische radar variabelen voor de radar in Herwijnen. Het tijdsinterval is 5 minuten. Gegevens zijn samengevoegd tot een .tar bestand per dag.
Archive of volume data of all polarimetric radar variables, including those related to quality for the radar in Herwijnen. Time interval is 5 minutes. Data have been archived in one .tar file per day.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar 5 minuten volledige volume gegevens de bilt - archief
Precipitation - radar 5 minute full volume data de bilt - archive
Archief van volume gegevens van radarreflectiviteit (ongecorrigeerd en gecorrigeerd voor grondecho's), radiele snelheid en spreiding in radiele snelheid voor de radar in De Bilt. Het tijdsinterval is 5 minuten. Gegevens zijn samengevoegd tot een .tar bestand per dag.
Archive of volume data of radar reflectivity (uncorrected and corrected for ground clutter), radial velocity, and spread in radial velocity for the radar in De Bilt. Time interval is 5 minutes. Data have been archived in one .tar file per day.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar 5 minuten volledige volume gegevens den helder - archief
Precipitation - radar 5 minute full volume data den helder - archive
Archief van volume gegevens van alle radarvariabelen (bijvoorbeeld radarreflectiviteit, radiële snelheid, polarimetrische variabelen, kwaliteitsindicatoren) voor de radar in Den Helder. Het tijdsinterval is 5 minuten. Gegevens zijn samengevoegd tot een .tar bestand per dag.
Archive of volume data of all radar moments (e.g. radar reflectivity, radial velocity, polarimetric variables, quality indicators) for the radar in Den Helder. Time interval is 5 minutes. Data have been archived in one .tar file per day.
API Endpoint
file_copy
Wind - radar 5 minuten windprofielen den helder - archief
Wind - radar 5 minute wind profiles den helder - archive
Archief van windprofielen afgeleid uit radiele snelheid gemeten door de radar in Den Helder. Het tijdsinterval is 5 minuten. Gegevens zijn samengevoegd tot een .tar bestand per dag.
Archive of wind profiles derived from radar radial velocity measurements for the radar in Den Helder. Time interval is 5 minutes. Data have been archived in one .tar file per day.
API Endpoint
file_copy
Wind - radar 5 minuten windprofielen herwijnen - archief
Wind - radar 5 minute wind profiles herwijnen - archive
Archief van windprofielen afgeleid uit radiele snelheid gemeten door de radar in Herwijnen. Het tijdsinterval is 5 minuten. Gegevens zijn samengevoegd tot een .tar bestand per dag.
Archive of wind profiles derived from radar radial velocity measurements for the radar in Herwijnen. Time interval is 5 minutes. Data have been archived in one .tar file per day.
API Endpoint
file_copy
Wind - radar 5 minuten windprofielen de bilt - archief
Wind - radar 5 minute wind profiles de bilt - archive
Archief van windprofielen afgeleid uit radiele snelheid gemeten door de radar in De Bilt. Het tijdsinterval is 5 minuten. Gegevens zijn samengevoegd tot een .tar bestand per dag.
Archive of wind profiles derived from radar radial velocity measurements for the radar in De Bilt. Time interval is 5 minutes. Data have been archived in one .tar file per day.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar 5 minuten volledige volume gegevens den helder
Precipitation - radar 5 minute full volume data den helder
Volume gegevens van alle radarvariabelen (bijvoorbeeld radarreflectiviteit, radiële snelheid, polarimetrische variabelen, kwaliteitsindicatoren) voor de radar in Den Helder. Het tijdsinterval is 5 minuten. Bestanden in deze dataset zijn voor de afgelopen 24 uur. Zie de dataset radar_tar_volume_denhelder/1.0 voor een archief.
Volume data of all radar moments (e.g. radar reflectivity, radial velocity, polarimetric variables, quality indicators) for the radar in Den Helder. Time interval is 5 minutes. Files in this data set are for the previous 24 hours. See data set radar_tar_volume_denhelder/1.0 for an archive.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - radar 5 minuten volledige volume gegevens herwijnen
Precipitation - radar 5 minute full volume data herwijnen
Volume gegevens van ale polarimetrische radar variabelen voor de radar in Herwijnen. Het tijdsinterval is 5 minuten.
Volume data of all polarimetric radar variables, including those related to quality for the radar in Herwijnen. Time interval is 5 minutes.
API Endpoint
file_copy
Wind - radar 5 minuten windprofielen den helder
Wind - radar 5 minute wind profiles den helder
Windprofielen afgeleid uit radiele snelheid gemeten door de radar in Den Helder. Het tijdsinterval is 5 minuten. Bestanden in deze dataset zijn voor de afgelopen 24 uur. Zie de dataset radar_tar_wind_prof_denhelder/1.0 voor een archief.
Wind profiles derived from radar radial velocity measurements for the radar in Den Helder. Time interval is 5 minutes. Files in this data set are for the previous 24 hours. See data set radar_tar_wind_prof_denhelder/1.0 for an archive.
API Endpoint
file_copy
Wind - radar 5 minuten windprofielen herwijnen
Wind - radar 5 minute wind profiles herwijnen
Windprofielen afgeleid uit radiele snelheid gemeten door de radar in Herwijnen. Het tijdsinterval is 5 minuten. Bestanden in deze dataset zijn voor de afgelopen 24 uur. Zie de dataset radar_tar_wind_prof_herwijnen/1.0 voor een archief.
Wind profiles derived from radar radial velocity measurements for the radar in Herwijnen. Time interval is 5 minutes. Files in this data set are for the previous 24 hours. See data set radar_tar_wind_prof_herwijnen/1.0 for an archive.
API Endpoint
file_copy
Neerslag - 10 seconden metingen door ruisdael micro rain radar (metek) in green village (tu delft)
Precipitation - 10 seconds measurements by ruisdael micro rain radar (metek) at green village (tu delft)
Dataset die de uurlijkse data bevat van de Ruisdael Observatory's Metek Micro Rain Radars (SN 0510056436) die geplaatst zijn in Green Village (Van Den Broekweg 4, 2628 CR Delft). Het tijdsinterval van de metingen is 10 seconden en de range resolution is 35 meters. De data na 2020-11-09 zal een Drop Size Distribution spectra beschikbaar hebben, doordat de firmware van het instrument geüpdate is. Notes: doordat de Green Village een test site is, kan dit effect hebben op de kwaliteit en beschikbaarheid van de data.
Dataset containing hourly data files provided by Ruisdael Observatory's Metek Micro Rain Radar (SN 0510056436) placed at The Green Village (Van Den Broekweg 4, 2628 CR Delft). Time interval of measurements is 10 seconds and the range resolution of 35 meters. Data created after 2020-11-09 will have Drop Size Distribution spectra variable, as the instrument's firmware has been update to a newer version. Notes: Being The Green Village a test site, there could be some effect on the quality and availability of the data.
API Endpoint
file_copy
Hazardmaps - seismische hazardmaps voor groningen, nederland
Hazardmaps - seismic hazardmaps for groningen, the netherlands
Hazard kaarten, gepubliceerd door het KNMI. De laatste versie (v4) is gepubliceerd op 15 juni 2017. Eerdere versies zijn gepubliceerd in juni 2016 (v2), oktober 2015 (v1) en december 2013 (v0). De hazard kaart geeft de “peak ground acceleration” (PGA, versnelling van de bodem voor de periode T = 0.01 s) op het maaiveld. De eenheid van de versnelling is in [g] (9.82 m/s^2). De hazard kaart is berekend voor de provincie Groningen in noord Nederland. Specificaties van de hazard kaarten zijn beschreven in de bijhorende technische rapporten: http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/publicatie/probabilistic-seismic-hazard-analysis-for-induced-earthquakes-in-groningen-2013, http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/publicatie/probabilistic-seismic-hazard-analysis-for-induced-earthquakes-in-groningen-update-2015, http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/publicatie/probabilistic-seismic-hazard-analysis-for-induced-earthquakes-in-groningen-update-june-2016, http://cdn.knmi.nl/system/readmore_links/files/000/000/408/original/20170615_Technisch_rapport_hazardkaart_Groningen_2017.pdf Seismische hazardkaart 2017 (v4) waar per locatie het spectrum van de grondversnellingen met een bepaalde herhalingstijd kan worden opgevraagd: http://rdsa.knmi.nl/hazard/
Hazard maps published by the KNMI. The last version (v4) has been published on June 15, 2017. Previous versions were originally published in June 2016 (v2), October 2015 (v1) and December 2013 (v0). The hazard map shows surface peak ground acceleration (PGA, period T = 0.01 s) in the unit of [g] (9.82 m/s^2). The hazard map is calculated for the province of Groningen in the northern part of the Netherlands. The technical reports explain the specifications of the different versions of the hazard maps: http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/publicatie/probabilistic-seismic-hazard-analysis-for-induced-earthquakes-in-groningen-2013, http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/publicatie/probabilistic-seismic-hazard-analysis-for-induced-earthquakes-in-groningen-update-2015, http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/publicatie/probabilistic-seismic-hazard-analysis-for-induced-earthquakes-in-groningen-update-june-2016, http://cdn.knmi.nl/system/readmore_links/files/000/000/408/original/20170615_Technisch_rapport_hazardkaart_Groningen_2017.pdf Seismic hazard map 2017 (v4) which provides the spectral accelerations for specific locations and return-periods: http://rdsa.knmi.nl/hazard/
API Endpoint
file_copy
Shakemaps - grid bestanden van seismische shakemaps voor groningen, nederland
Shakemaps - grid files of seismic shakemaps for groningen, the netherlands
ShakeMaps van maximale grond versnelling (Peak Ground Acceleration, PGA), in eenheden van %g; maximale grond snelheid (Peak Ground Velocity, PGV) in eenheden van cm/s; en pseudo spectrale versnelling (Pseudo-Spectral Acceleration, PSA) in eenheden van %g. Het KNMI publiceert ShakeMaps voor geinduceerde bevingen met een magnitude groter dan 2.0 voor de provincie Groningen. Een ShakeMap is een representatie van de werkelijke grondbeweging aan het oppervlak, ten gevolge van een aardbeving. De Shakemap wordt samengesteld door daadwerkelijke grondbeweging, gemeten op stations in de buurt van het epicentrum van de beving, en met behulp van een Ground Motion prediction Equation (GMPE) op de plekken waar geen stations in de buurt zijn. Deze GMPE is speciaal ontwikkeld voor Groningen (V4). Meer informatie over ShakeMaps is te vinden op: http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/shakemaps-voor-groningen
ShakeMaps of Peak Ground Acceleration (PGA), in units of %g; Peak Ground Velocity (PGV), in units of cm/s; and Pseudo-Spectral Acceleration (PSA), in units of %g. The KNMI publishes ShakeMaps for induced earthquakes with magnitude bigger than 2.0 in the province of Groningen. A ShakeMap is a representation of the actual ground shaking produced by an earthquake. The ShakeMap represents a combination of automatically recorded strong motion values, in the accelerometer stations around the epicenter of the earthquake, with the Ground Motion Prediction Equations (GMPE), for the places where there are no stations around. This GMPE is specially developed for Groningen (V4). More information about ShakeMaps can be found at: http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/shakemaps-voor-groningen
API Endpoint
file_copy
Stations - informatie over seismische en akoestische stations in nederland / caribisch nederland
Stations - information on seismic and acoustic stations located in the netherlands/caribbean netherlands
Deze dataset bevat de code, locatie, plaats en de operationele status van alle seismische en infrageluid stations in Nederland en Caribisch Nederland. Deze netwerken bestaan uit boorgat geofoons (tot 300 m diep), accelerometers, breedband seismometers en infrageluid sensoren.
This dataset contains the code, location, site and operational status of all seismic and infrasound stations in the Netherlands and the Caribbean Netherlands. These networks consist of geophones in boreholes (up to 300 m depth), accelerometers, 'broadband' seismometers and infrasound sensors.
API Endpoint
file_copy
Stress-equivalente oppervlakte winden afgeleid uit era interim model winden
Stress equivalent surface wind derived from era interim
ERA Interim oppervlakte windvelden, geschaald naar equivalente neutrale wind en dan naar stress equivalente winden.
ERA Interim surface wind field, rescaled to equivalent neutral wind (taking atmospheric stratification in to account) and then rescaled to stress equivalent wind (taking air mass density in to account)
API Endpoint
file_copy
Vochtigheid en temperatuur - luchttemperatuur, vochtigheid, dauwpunt, natteboltemperatuur en dampspanning per 10 minuten
Humidity and temperature - airtemperature, humidity, dewpoint, wetbulbtemperature and watervaporpressure at a 10 minute interval
Deze dataset is tot stand gekomen door gebruik te maken van metingen van temperatuur- en relatieve vochtigheidsensoren. De dataset bevat eveneens afgeleiden grootheden zoals de natteboltemperatuur, het dauwpunt en de waterdampspanning. De dataset is niet gevalideerd en ontbrekende waarden zijn niet aangevuld.
This dataset is constructed using measurements of temperature-and humiditysensors. The dataset also contains derived physical quantities like the wetbulbtemperature, dewpointstemperature and watervaporpressure. The dataset is neither validated nor are missing values completed.
API Endpoint
file_copy
Meteo data - informatie over waarneemstations in het knmi netwerk
Meteo data - information on stations in the knmi observations network
Deze dataset bevat gegevens over het KNMI netwerk van waarneemstations in Nederland dat bestaat uit 48 automatische weerstations (AWS) waarvan 13 op luchthavens (Aerodrome), 14 op Noordzee platforms en 21 op land stations. Verder zijn 5 KNMI windmasten in het kustgebied opgenomen (de windmasten van RWS zijn niet opgenomen in deze dataset). Elk automatisch weerstation bedient een of meerdere sensoren voor het waarnemen van temperatuur, luchtvochtigheid, wind, luchtdruk, zicht, straling, neerslag, bewolking, sneeuwhoogte, bodemtemperatuur en actueel weer.
This dataset contains information about the KNMI network of observations stations in the Netherlands that consists of 48 automatic weather stations: 13 on aerodromes, 14 on North Sea platforms and 21 on land. Also included are 5 KNMI wind poles in coastal areas (RWS wind poles are not included). Each automatic weather station operates one of more sensors to observe temperature, relative humidity, wind, air pressure, visibility, radiation, precipitation, cloudiness, snow depth, soil temperature and present weather.
API Endpoint
file_copy
Weer en luchtdruk - weercodes en atmosferische luchtdruk per 10 minuten
Weather and airpressure, atmosperical pressure and weathercodes at a 10 minute interval
Deze dataset is to stand gekomen door gebruik te maken van metingen van electronische barometers en PWS (Present Weather Sensoren). De dataset is niet gevalideerd en ontbrekende waarden zijn niet aangevuld.
This dataset is constructed using measurements of electronic barometers and PWS (Present Weather Sensors). The dataset is neither validated nor are missing values completed.
API Endpoint
file_copy
Wind - windrichting, snelheid, standaardafwijking per 10 minuten
Wind - windspeed, direction, standarddeviation at a 10 minute interval
Deze dataset is tot stand gekomen door gebruik te maken van metingen van windsnelheidsmeters (anemometer) en windrichtingmeters (windvaan). De dataset is niet gevalideerd en ontbrekende waarden zijn niet aangevuld.
This dataset is constructed using measurements of windspeedmeters (anemometer) and winddirectionmeters (windvane). The dataset is neither validated nor are missing values completed.
API Endpoint
file_copy
Wind - lidar windprofielen gemeten op noordzee windpark tennet platforms 10 minuten gemiddelde waardes
Wind - lidar wind profiles measured at north sea wind farm tennet platforms 10 minutes averaged values
Noordzee windprofielen met 10 minuten gemiddelden gemeten door de ZephIR 300M wind lidar. Data zijn de dagbestanden uitgegeven door het instrument. Locaties zijn de TenneT platformen BSA, BSB, HKZA, HKZB, HKN (operationeel vanaf 2019-2023) die gelegen zijn binnen de windparken BS, HKZ en HKN.
North Sea wind profiles with 10 minute averages measured by the ZephIR 300M wind lidar. Data are daily files reported by the instrument. Locations are the TenneT platforms BSA, BSB, HKZA, HKZB, HKN (operational starting 2019-2023), located within the wind farms BS, HKZ and HKN.
API Endpoint
file_copy
Wind - lidar windprofielen gemeten op noordzee windpark tennet platforms 1 seconde ruwe data
Wind - lidar wind profiles measured at north sea wind farm tennet platforms 1 second raw data
Noordzee windprofielen met 1 seconde ruwe data gemeten door de ZephIR 300M wind lidar. Data zijn de dagbestanden uitgegeven door het instrument. Locaties zijn de TenneT platformen BSA, BSB, HKZA, HKZB, HKN (operationeel vanaf 2019-2023) die gelegen zijn binnen de windparken BS, HKZ en HKN.
North Sea wind profiles with 1 second raw data measured by the ZephIR 300M wind lidar. Data are daily files reported by the instrument. Locations are the TenneT platforms BSA, BSB, HKZA, HKZB, HKN (operational starting 2019-2023), located within the wind farms BS, HKZ and HKN.
API Endpoint
file_copy
Zonneschijnduur en straling - zonneschijnduur en stralingshoeveelheden per 10 minuten
Sunshine and radiation - sunshine and radiation at a 10 minute interval
Deze dataset is tot stand gekomen door gebruik te maken van meting van globale stralingsmeters en een algoritme voor de berekening van de zonneschijnduur. De dataset is niet gevalideerd en ontbrekende waarden zijn niet aangevuld,
This dataset is constructed using measurements of radiationmeters and a algorithm for the calculation of sunshine duration. The dataset is neither validated nor are missing values completed.
API Endpoint
file_copy