KNMI Data Platform (KDP)

KDP ready to use

The first version of the new KNMI Data Platform (KDP) is available. KDP has replaced the KNMI Data Centre (KDC), which was turned off on the 27th of July 2020. Not only a change of name, but also a transition to new technologies. Initially, the KDP will be more primitive than KDC. A major change is the way in which data is downloaded: FTP and HTTP downloads are replaced by API download.

Why KDP?

To fulfill future ambitions, a digital KNMI transformation has been initiated. Part of this transition is the development of a new KDP as a successor of the KDC. Definitions for the new platform functionalities are in line with customer requirements and new technical developments.

How does it work?

Visit our KDP Developer Portal to get started with using our APIs.

Stay informed?

To stay informed about the latest developments, you can subscribe to our newsletter. If you think that functionality is missing or if you have other questions, feel free to contact us at dataservices@knmi.nl.
The newsletters are also published on the website knmidata.nl. On this website you will find information on KNMI Open Data and KNMI data services.

Het KNMI Data Platform (KDP)

KDP Beschikbaar voor gebruik

De eerste versie van het nieuwe KNMI Data Platform (KDP) is beschikbaar. Het KDP vervangt het KNMI Data Centrum (KDC), wat definitief uitgezet is op 27 juli 2020. Niet alleen een verandering in naam, maar ook een overgang naar nieuwe technieken. Het data platform zal in eerste instantie primitiever en soberder zijn dan het KDC. Belangrijkste verandering is dat de manier van downloaden verandert: de FTP en HTTP downloads zijn vervangen door API download.

Waarom KDP?

De wereld om het KNMI heen is sterk in beweging. Om het KNMI toekomst bestendig te maken is er een digitale transformatie ingezet. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een nieuw KNMI Data Platform. Vanaf het begin worden de gebruikers van de KNMI data betrokken bij de ontwikkeling ervan om te kunnen aansluiten bij afnemerswensenen nieuwe technische ontwikkelingen.

Hoe werkt het?

Bezoek het KDP Developer Portal voor de uitleg over hoe u gebruik kunt maken van de APIs.

Op de hoogte blijven?

Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Ook als u functionaliteit mist of andere vragen heeft, laat het ons weten via dataservices@knmi.nl.
De nieuwsbrieven worden ook op de KDP website knmidata.nl gepubliceerd. Op deze site vindt u uitleg over de KNMI Open Data en KNMI data diensten.